Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fattade beslut om ändringar i områdenas begränsningar för förplägnadsrörelser - Satakunta i samhällsspridningsfasen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 16.45
Pressmeddelande 224/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Landskapet Satakunta övergår till samhällsspridningsfasen.

Förordningen träder i kraft den 15 augusti.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i landskapen Egentliga Finland, Birkaland och Kymmenedalen samt i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla från och med den 14 augusti och i Satakunta från och med den 15 augusti:

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus, och enligt den nya begränsningen även utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland samt Rovaniemi stad och landskapet Nyland, förutom Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla från och med den 14 augusti och i landskapet Satakunta till och med den 14 augusti 2021:

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol använder hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger använder 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningar för förplägnadsrörelser i landskapen Åland, Södra Savolax och Lappland, med undantag av Rovaniemi stad, från och med den 14 augusti: 

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Undantag är landskapet Åland där förplägnadsrörelser får servera alkohol endast kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341, [email protected]

Tillbaka till toppen