Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsunderstöd har utlysts för anställning av reformsamordnare

Social- och hälsovårdsministeriet
22.11.2017 10.00
Pressmeddelande 172/2017

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar landskapen finansiering för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen för åren 2018–2019. Samordnarna har till uppgift att stödja beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Varje landskap kan få finansiering för anställning av en samordnare för social- och hälsovårdsreformen. Finansieringen kan sökas av landskapsförbunden. Prioriteringarna i samordnarens arbetsuppgifter beror på behoven och läget i fråga om beredningen i regionen i fråga. Samordnarna deltar också i inledandet av samarbetsområdenas verksamhet.

I uppgifterna för landskapets reformsamordnare kan ingå beredningsuppgifter som gäller bl.a. bedömningen av befolkningens servicebehov och bildandet av tjänstehelheter. Samordnaren kan också delta i t.ex. utarbetandet av landskapets servicestrategi och skapandet av styrnings- och utvärderingspraxis för social- och hälsovården.

Samordnaren samarbetar med de som är ansvariga för beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i den egna regionen och med social- och hälsovårdsministeriet.

Det har reserverats totalt 2 570 000 euro för statsunderstödet för de regionala samordnarna för social- och hälsovårdsreformen.

Ansökningsanvisningar och ansökningstid

Ansökningstiden går ut den 29 december 2017. Ansökan med bilagor lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet.

Besluten om finansiering fattas före utgången av januari 2018. Besluten förenas med villkor om att utbetalningen av statsunderstöd förutsätter att anslagen godkänns i riksdagen i samband med behandlingen av statsbudgeten.

Anvisningar och blanketter för ansökan finns på landskaps- och vårdreformens webbplats regionreformen.fi.

Ytterligare information

Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 723, [email protected]
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 290, [email protected]

Tillbaka till toppen