Hoppa till innehåll
Media

En färdplan för de regionala förberedelserna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen har publicerats

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2016 10.01 | Publicerad på svenska 10.10.2016 kl. 10.57
Pressmeddelande 164/2016

På webbplatsen regionreformen.fi har det publicerats en färdplan som är särskilt avsedd för dem som förbereder social- och hälsovårds- och landskapsreformen i landskapen.

I färdplanen har finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet beskrivit de regionala förberedelserna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen och det nationella stödet i etapper fram till år 2019.

Reformens faser är

  • förberedelsefas fram till 1.7.2017
  • temporära beredningsorgan 1.7.2017–28.2.2018
  • landskapsfullmäktige 1.3.2018–31.12.2018
  • nya landskap från och med 1.1.2019.

I färdplanen berättas det vilka saker som bör beaktas i de olika faserna och vilka åtgärder som regionerna bör vidta. I färdplanen beskrivs det också preliminärt vilka åtgärder som det nu eller senare ges särskilt nationellt stöd för. Syftet med färdplanen är att stödja de regionala förberedelserna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen och att sprida goda exempel från de olika landskapen. Även de övriga ministerierna och Kommunförbundet kommer att bidra med innehåll till färdplanen.

För närvarande innehåller färdkartan beskrivningar av de åtgärder som behövs i förberedelsefasen. Färdplanen kommer att uppdateras och kompletteras kontinuerligt i takt med att reformen och beredningen av lagstiftningen för reformen framskrider. De delar som gäller det nationella stödet kommer också att kompletteras utifrån den respons och de önskemål som fås från regionerna.

– Färdplanen gör att landets största reform blir en mer åskådlig helhet. Det återstår mycket arbete på alla nivåer, och vi uppmanar regionerna att samarbeta. Det lönar sig att ta lärdom av goda exempel på hur saker har skötts i olika regioner, understryker social- och hälsovårdsreformens förändringsledare Sinikka Salo.

Landskapsreformens förändringsledare Pauli Harju understryker samarbetets betydelse. – Reformen får sin form och genomförs i regionerna. Färdplanen behövs som stöd för den gemensamma färden, säger Harju.

De som bereder social- och hälsovårds- och landskapsreformen tar gärna emot respons på färdplanen och exempel på god praxis från landskapen. Färdplanen översätts senare också till svenska.

Ytterligare information ges och respons tas emot av

Tillbaka till toppen