Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Överenskommelse om social trygghet med Kina

Social- och hälsovårdsministeriet
19.1.2017 13.44 | Publicerad på svenska 23.1.2017 kl. 9.54
Pressmeddelande 14/2017

Statsrådet har den 19 januari utfärdat en förordning om ikraftträdandet av överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Kina. Överenskommelsen inverkar på den sociala tryggheten för de personer som rör sig mellan länderna och den träder i kraft den 1 februari 2017. Överenskommelsen gäller pensioner och arbetslöshetsförsäkring.

I överenskommelsen finns bestämmelser om s.k. utsända arbetstagare. En arbetstagare som utsänts till Kina av en finländsk arbetsgivare omfattas av den finländska arbetspensionslagstiftningen och arbetslöshetsförsäkringen under sin utlandskommendering, dock under högst fem år. För denna tid tas pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier inte ut i Kina, utan den finska arbetsgivaren och arbetstagaren betalar avgifterna till Finland enligt finsk lag. Genom överenskommelsen undviks på så sätt dubbla försäkringsavgifter. Intyg för utsända arbetstagare utfärdas i Finland av Pensionsskyddscentralen.

På motsvarande sätt omfattas arbetstagare som utsänts från Kina till Finland av det kinesiska systemet och därmed inte av arbetspension eller arbetslöshetsförsäkring i Finland.

Överenskommelsen garanterar också betalning av arbetsrelaterade pensioner från Finland till Kina och från Kina till Finland. Pensionsansökan sker enligt nationella förfaranden.

Rätten för arbetstagare som rör sig mellan avtalsstaterna till den sociala trygghet som Folkpensionsanstalten har hand om fastställs inte på basis av överenskommelsen.

Ytterligare information:

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163170, [email protected]

Tillbaka till toppen