Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen införs på grund av EU:s dataskyddsförordning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 13.27
Pressmeddelande 139/2019

I lagstiftningen om social trygghet och försäkringar föreslås det ändringar som hänför sig till EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Det föreslås att bestämmelser som strider mot eller överlappar dataskyddsförordningen ska strykas, eftersom EU:s dataskyddsförordning är direkt tillämplig i alla medlemsstater. Till lagstiftningen ska man dessutom foga vissa bestämmelser som preciserar dataskyddsförordningen och nödvändiga undantag från förpliktelserna i förordningen.

Det föreslås att det till lagen ska fogas bestämmelser om vissa utlämnanden av personuppgifter som för närvarande grundar sig på den registrerades samtycke. I lagstiftningen om social trygghet föreslås det också bestämmelser om undantag från dataskyddsförordningens bestämmelse om den registrerades rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.

Till lagstiftningen om försäkringsbolag föreslås det att det fogas nya bestämmelser som gör det möjligt att behandla personuppgifter som hänför sig till brottsmisstankar och domar i brottmål och att lämna ut dessa uppgifter till andra försäkringsbolag vid förandet av så kallade missbruksregister. Bestämmelserna gör det möjligt för försäkringsbolagen att även i fortsättningen använda missbruksregistren för att förebygga och reda ut brott som riktar sig mot försäkringsverksamheten.

Regeringen lämnade en proposition om frågan till riksdagen torsdagen den 14 november. Propositionen motsvarar till sina centrala delar den tidigare regeringspropositionen, vars behandling förföll i föregående riksdag. Avsikten är att de aktuella lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195, [email protected]

Tillbaka till toppen