Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöön tehdään EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.11.2019 13.27
Tiedote 139/2019

Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntöön esitetään muutoksia, jotka liittyvät EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset säännökset ehdotetaan poistettaviksi, koska EU:n tietosuoja-asetusta sovelletaan jäsenmaissa suoraan.  Lisäksi lainsäädäntöön lisättäisiin joitakin tietosuoja-asetusta tarkentavia säännöksiä ja välttämättömiä poikkeuksia tietosuoja-asetuksen velvoitteista.

Eräistä nykyisin rekisteröidyn suostumukseen perustuvista henkilötietojen luovutuksista ehdotetaan otettavaksi säännökset lakiin. Sosiaaliturvalainsäädäntöön lisättäisiin myös säännökset, joilla poikettaisiin tietosuoja-asetuksen mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen.

Vakuutusyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan uusia säännöksiä, jotka mahdollistaisivat rikosepäilyihin ja rikostuomioihin liittyvien henkilötietojen käsittelyn ja luovuttamisen toisille vakuutusyhtiöille niin sanottujen väärinkäytösrekistereiden ylläpidossa. Säännökset mahdollistaisivat sen, että vakuutusyhtiöt voivat jatkossakin käyttää väärinkäytösrekistereitä vakuutustoimintaan kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 14. marraskuuta. Esitys vastaa keskeisiltä osiltaan aiempaa hallituksen esitystä, jonka käsittely edellisessä eduskunnassa raukesi. Tarkoitus on, että asiaa koskevat lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 0295 163 195, [email protected]

Sivun alkuun