Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tre nya avdelningar vid social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet
23.4.2020 13.40 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 14.37
Pressmeddelande 103/2020

Vid social- och hälsovårdsministeriet inrättas tre nya avdelningar som ersätter den nuvarande avdelningen för välfärd och tjänster. Statsrådet godkände de nya avdelningarna torsdagen den 23 april. I övrigt förblir social- och hälsovårdsministeriets organisation oförändrad.

De tre nya avdelningarna är:

  • avdelningen för säkerhet och hälsa
  • avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga
  • avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården

Reformen träder i kraft den 1 juni 2020. Fram till dess gäller den nuvarande organisationen.

Den nuvarande chefen för avdelningen för välfärd och tjänster Päivi Sillanaukee har valt att bli chef för den nya avdelningen för säkerhet och hälsa. De två andra avdelningarnas chefer utnämns senare. Tjänsterna utlyses så snart som möjligt. Avsikten är att chefen för avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga och chefen för avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården ska tillträda sina tjänster senast efter sommarsemestrarna. Till att börja med utnämns tillfälliga avdelningschefer medan utlysningen och tillsättandet av tjänsterna pågår.

Social- och hälsovårdsministeriets organisation från och med 1.6.2020

Klicka på bilden för större version.

Varför tre nya avdelningar?

Idag har social- och hälsovårdsministeriet fyra avdelningar. Av dem är avdelningen för välfärd och tjänster den största och avdelningens ansvarsområde är mycket stort. Den har nästan 180 anställda, varav ca 130 personer står direkt i ministeriets tjänst och ca 40 personer arbetar för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som är underställd avdelningen. Av den orsaken anses det påkallat att dela upp avdelningen. De nya avdelningarna har 40–50 anställda. Därtill är STEA underställd en av avdelningarna.

Den nya indelningen i avdelningar grundar sig huvudsakligen på de nuvarande enheterna vid avdelningen för välfärd och tjänster. Också i fortsättningen hör såväl hälsoärenden som sociala ärenden till samtliga avdelningars ansvarsområde. Tjänster och förebyggande verksamhet behandlas som en helhet. Främjandet av hälsa och välbefinnande syns i uppgifterna vid alla tre avdelningarna och är också efter reformen ett övergripande tema i hela organisationen. 

De nya avdelningarnas enheter och deras uppgifter slås fast senare i april och maj.

Reformen av social- och hälsovårdsministeriets organisation och avdelningar har planerats och beretts sedan september 2019. Ministeriets personal har involverats i reformen från början och den nya indelningen baserar sig på ett förslag från personalen vid avdelningen för välfärd och tjänster.

Mer information

Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected]

Tillbaka till toppen