Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet preciserar sin anvisning till kommunerna om tjänster som ges i hemmet under det pågående coronavirusutbrottet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2020 15.30 | Publicerad på svenska 1.4.2020 kl. 16.12
Pressmeddelande 71/2020

Social- och hälsovårdsministeriet preciserar sin anvisning till kommunerna om tjänster som ges i hemmet under det pågående coronavirusutbrottet.

Preciseringen gjordes i punkten som gäller vård av en patient som insjuknat i luftvägsinfektion och assistans till en person som får personlig assistans och som insjuknat i en luftvägsinfektion.

Vid behandling av en patient som insjuknat i luftvägsinfektion eller då man ger assistans till en person som får personlig assistans och som insjuknat i luftvägsinfektion, bör kirurgiskt mun- och nässkydd, skyddshandskar samt skyddsrock eller förkläde användas. Personalen bör i alla situationer särskilt tänka på att försöka upptäcka eventuella fall av coronavirussmitta i ett så tidigt skede som möjligt.

Mer information:

Tjänster för äldre: Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Funktionshinderservice: Kirsi-Maria Malmlund, jurist, [email protected] 
Närståendevård: Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, [email protected] 

Tillbaka till toppen