Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden angående ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2017 15.06
Pressmeddelande 70/2017

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden som gäller en proposition i vilken lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. De föreslagna ändringarna gäller självriskdagar och den arbetslösas aktiva arbete under hela arbetslösheten.

I den föreslagna modellen minskas antalet självriskdagar från sju dagar till fem dagar i början av arbetslösheten. Andelen självriskdagar ökas under arbetslösheten om den arbetssökande inte har varit tillräckligt i arbete eller deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Den arbetslösas aktivitet kontrolleras efter varje period på 65 betalningsdagar för arbetslöshetsförmån. Det motsvarar ungefär en oavbruten arbetslöshet på tre månader.

Nivån på arbetslöshetsförmånen förblir normal om personen blir sysselsatt sammanlagt 18 timmar under en period av fyra kalenderveckor i följd. Undantag från detta timantal är till exempel de som undervisar och vissa personer som arbetar kortvarigt i kreativa yrken. Det är möjligt att visa aktivitet genom att delta i företagsverksamhet eller i en tjänst som främjar sysselsättningen. Exempel på sådana tjänster är bland annat arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och arbetsprövning.

När en person blir sysselsatt och visar att han eller hon är aktiv kan denne ansöka om jämkad arbetslöshetsförmån hos arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten. Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf och Folkpensionsanstalten har en räknare på sin webbplats som kan användas för att räkna ut hur inkomster påverkar arbetslöshetsförmåner.

Arbetslöshetskassornas Samorganisations räknare

Folkpensionsanstaltens räknare

Om den arbetslösa inte är tillräckligt aktiv minskas arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent under 65 betalningsdagar. Den ekonomiska effekten motsvarar en självriskdag per månad. Avdraget görs från både den inkomstrelaterade dagpenningen, arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen.

Målet med förslaget är att öka sysselsättningen genom att sporra arbetslösa arbetssökande till att vara aktiva och ta egna initiativ när de söker arbete under hela arbetslöshetsperioden. Propositionen har beretts utgående från arbetsgruppen under ledning av statssekreterare Martti Hetemäki från finansministeriet som sammanträdde under hösten 2016.

Remisstiden går ut den 16 juni 2017. Därefter finslipas regeringens proposition och ska lämnas till riksdagen. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information:

Marjaana Maisonlahti, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63288, [email protected]

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63195, [email protected]

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Tillbaka till toppen