Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en samordningsgrupp för beredskap inför hot mot folkhälsan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2020 8.57 | Publicerad på svenska 25.2.2020 kl. 16.42
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har med anledning av det nya coronaviruset tillsatt en samordningsgrupp som stöder beredskapen och ledningen inom social- och hälsovården.

Ministeriet ansvarar för Finlands riksomfattande beredskap för störningssituationer inom hälso- och sjukvården och inför hot om sådana samt för ledningen vid sådana situationer. Gruppen har som mål att effektivisera ledningen och samordningen av åtgärderna inom social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde.

WHO har deklarerat att den epidemi som orsakats av viruset covid-19 är ett internationellt hot mot människors hälsa. Samordningsgruppen har till uppgift att planera, leda och samordna bekämpnings-åtgärder som föranleds av det nya coronaviruset inom social- och hälsovården. Dessutom stöder samordningsgruppen Institutet för hälsa och välfärd (THL), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), reg-ionförvaltningsverket och kommunernas och samkommunernas myndigheter i deras åtgärder för att avvärja hotet.

Under samordningsgruppen finns en operativ grupp. Dess uppgift är att upprätthålla en lägesbild på fältet och samordna beredskapsåtgärderna. Gruppernas mandattid gäller tills vidare.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO), EU:s medlemsländer, Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och Europeiska centrumet för förebyggande och bekämpning av sjukdomar (ECDC) för att förhindra spridning av alla smittsamma sjukdomar.

Ytterligare information 

Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338, [email protected] 

Tillbaka till toppen