Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ger kommunerna anvisningar om tjänster som ges i hemmet under det pågående coronavirusutbrottet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2020 16.30
Pressmeddelande 70/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har gett en anvisning till kommuner och samkommuner om tjänster som ges i hemmet under det pågående coronavirusutbrottet.

Anvisningen ska iakttas särskilt i fråga om service som ges hemma hos personer som är över 70 år, personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka personer eller personer som hör till någon annan riskgrupp. Den gäller i tillämpliga delar också service som ges hemma hos barn och unga som hör till riskgrupperna.

Anvisningen baserar sig på skyldigheten att vidta åtgärder för att förhindra och minska spridningen av smitta enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). 
Anställda inom hemvården ska ge klienterna anvisningar om hygien och hur man ska skydda sig för virus. Anhöriga och närstående ska ges tydliga anvisningar och information om hygien, hygienåtgärdernas innehåll och orsakerna till dem.

Kommunerna ska utarbeta anvisningar om coronaläget för närståendevårdare och för dem som får personlig assistans. Kommunerna ska också se till att vården och hjälpen för dem som är beroende av närståendevård och personlig assistans fortsätter även om närståendevårdaren, den person som får närståendevård, de personer som får assistans eller de personer som assisterar insjuknar i coronaviruset.

Klienten skyddas mot coronavirussmitta

Arbetsgivaren ska ge de anställda en tydlig och ändamålsenlig anvisning om de smittskyddsåtgärder som ska iakttas.

De anställda inom hemvården ska under coronavirusepidemin använda andningsskydd för att skydda klienten mot en eventuell smitta. Med friska och symtomfria klienter kan man använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd för engångsbruk eller ett mun- och nässkydd för engångsbruk av tyg, till exempel en scarf. Samma anvisningar gäller i fråga om personer med funktionsnedsättning som hör till riskgrupperna och som får personlig assistans. Anvisningen gäller till denna del också serviceboende med heldygnsomsorg.

Mun- och nässkyddet av tyg används endast en gång och tvättas eller förstörs efter användning. Personalen ska ges anvisningar om hur mun- och nässkydd ska användas och desinficeras. 

Vid behandling av en patient som insjuknat i luftvägsinfektion eller då man assisterar en person som får personlig assistans ska kirurgiskt mun- och nässkydd, skyddshandskar samt skyddsrock eller förkläde användas. Personalen ska i alla situationer särskilt tänka på att försöka upptäcka eventuella fall av coronavirussmitta i ett så tidigt skede som möjligt.

Ytterligare information:

Tjänster för äldre: Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, [email protected]
Funktionshinderservice: Kirsi-Maria Malmlund, jurist, [email protected]
Närståendevård: Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen