Hoppa till innehåll
Media

Förlängning av tillämpningen av samarbetsområden inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.45
Pressmeddelande 210/2015

De nuvarande samarbetsområdena inom social- och hälsovården får inte upplösas förrän de nya självstyrande områdena inleder sin verksamhet vid ingången av 2019. På detta sätt säkerställs det att tjänsterna för kommuninvånarna fortsätter ostört. Regeringen föreslog torsdagen den 10 december att lagen gällande detta ska stadfästas. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 14 december 2015.

Avsikten med lagändringen är att säkerställa att de strukturer för ordnandet av social- och hälsovården som bildats på basis av Paras-ramlagen bevaras tills områdena enligt den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården inleder sin verksamhet.

De nuvarande samarbetsskyldigheterna gäller till utgången av 2016. Om samarbetsskyldigheten inte förlängs, kan kommunerna upplösa de nuvarande samarbetsområdena. Kommuninvånarnas tjänster skulle då kunna äventyras. En del av kommunerna har inte på flera år själva varit skyldiga att ordna social- och hälsovården. Om lagens giltighet inte förlängs, kan kommunerna bli skyldiga att kortvarigt ordna de tjänster som för närvarande hör till samarbetsområdenas ansvar. Tillfälliga förändringar i strukturerna orsakar merkostnader.

Avsikten med lagändringen är dessutom att förebygga arrangemang i samband med produktionen av tjänster som inte skulle vara ändamålsenliga ur ett regionalt perspektiv med tanke på den nya servicestrukturen. Om kommunerna löser upp samarbetsområdena kunde detta leda till att vissa kommuner lägger ut tjänster på entreprenad, dvs. ingår långvariga avtal med privata serviceproducenter. Detta kunde påverka möjligheterna för det självstyrande området att planera och genomföra tjänsterna inom sitt område på ett ändamålsenligt sätt.
Lagändringen kräver inte några nya åtgärder av kommunerna. Lagen har inte några ekonomiska, administrativa eller andra konsekvenser jämfört med den nuvarande situationen.

Ytterligare information

Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 02951 63367, [email protected]

Tillbaka till toppen