Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueille jatkoaika

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2015 14.45
Tiedote 210/2015

Nykyisiä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita ei voi purkaa ennen uusien itsehallintoalueiden toiminnan alkamista vuoden 2019 alussa. Tällä turvataan kuntalaisten palvelujen häiriötön jatkuminen. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 10. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 14. joulukuuta 2015.

Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että ns. Paras-puitelain perusteella syntyneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisrakenteet säilyvät siihen saakka kun uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiset alueet aloittavat toimintansa.

Nykyiset yhteistoimintavelvoitteet ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Jos yhteistoimintavelvoitetta ei jatkettaisi, voisivat kunnat purkaa nykyiset yhteistoiminta-alueet. Kuntalaisten saamat palvelut voisivat tällöin vaarantua. Osa kunnista ei ole moneen vuoteen itse vastannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Ilman lain voimassaolon jatkamista kunnat voisivat joutua lyhytaikaisesti järjestämään yhteistoiminta-alueen vastuulle nyt kuuluvat palvelut. Tilapäiset rakenteiden muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia.

Lakimuutoksen tarkoituksena on myös ehkäistä uuden palvelurakenteen kannalta epätarkoituksenmukaisia järjestelyjä palvelujen tuotannossa alueellisesti. Jos kunnat purkaisivat yhteistoiminta-alueita, jotkut kunnat voisivat ulkoistaa palveluja eli tehdä pitkäaikaisia sopimuksia yksityisten palvelujen tuottajien kanssa. Tämä voisi vaikeuttaa itsehallintoalueen mahdollisuutta suunnitella ja toteuttaa alueensa palvelut tarkoituksenmukaisesti.

Lakimuutos ei edellytä kunnilta uusia toimenpiteitä. Lailla ei ole taloudellisia, hallinnollisia tai muitakaan vaikutuksia nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

Lisätietoja

hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367, [email protected]

Sivun alkuun