Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade en handlingsplan för att bromsa coronavirusets spridning

Social- och hälsovårdsministeriet
7.9.2020 19.02
Pressmeddelande 205/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag utfärdat en handlingsplan som ska vara ett styrmedel för genomförande av rekommendationerna och begränsningarna enligt hybridstrategin efter den första fasen av coronavirusepidemin. Ministeriet bemyndigades att utfärda planen genom regeringens principbeslut av den 3 september. 

Syftet med handlingsplanen är att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt dem som tillhör riskgrupper. Handlingsplanen styr myndigheterna som ansvarar för genomförandet av lagen om smittsamma sjukdomar i den epidemiologiskt ändamålsenliga användningen av rekommendationer och begränsningar. 

Epidemins lägesbild har delats in i tre faser: utgångsnivån, upptrappningsfasen och spridningsfasen.  Med hjälp av dem bedöms i framtiden behovet och riktandet av rekommendationer och begränsningar. De kan användas som motiveringar till beslutsfattandet på regional och nationell nivå.

Införandet av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning. Handlingsplanen tillämpas parallellt med åtgärderna och återuppbyggnaden efter den första fasen av epidemin. I enlighet med detta ska beslut om eventuella nya begränsningsåtgärder fattas med beaktande av de epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av åtgärderna.

Beslutsfattandet ska grunda sig på den epidemiologiska lägesbilden, epidemins fasbedömning och övrig expertinformation. Sjukvårdsdistrikten organiserar myndighetsarbetet inom sin region och följer med situationen tillsammans med kommunerna. Den regionala samarbetsgruppen ska utan dröjsmål meddela Institutet för hälsa och välfärd om sina beslut om preventiva rekommendationer och begränsningsåtgärder. Helhetsbilden av de riksomfattande och regionala åtgärderna följs upp varje vecka vid social- och hälsovårdsministeriet och publiceras som en del av Institutet för hälsa och välfärds coronawebbplats. 

Mer information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör
Kirsi Varhila, kanslichef
 

Tillbaka till toppen