Hyppää sisältöön
Media

STM antoi toimintasuunnitelman koronavirustilanteen hillitsemiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.9.2020 19.02
Tiedote 205/2020

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään antanut toimintasuunnitelman, joka toimii ohjeena hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen koronavirusepidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Hallitus valtuutti periaatepäätöksellään 3.9. ministeriön antamaan suunnitelman. 

Toimintasuunnitelman tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Toimintasuunnitelma ohjaa tartuntatautilain toimeenpanosta vastaavia viranomaisia suositusten ja rajoitusten epidemiologisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Epidemiologinen tilannekuva on jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Niiden avulla arvioidaan jatkossa suositusten ja rajoitusten tarvetta ja kohdentamista. Niitä voidaan käyttää päätöksenteon perusteluina alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Suositus- ja rajoitustoimenpiteiden käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota. Toimintasuunnitelmaa sovelletaan samaan aikaan epidemian ensimmäisen vaiheen jälkihoidon ja jälleenrakennuksen kanssa. Siksi mahdollisista uusista rajoitustoimista päätettäessä tulee ottaa huomioon sekä toimien epidemiologiset, sosiaaliset että taloudelliset vaikutukset.

Päätöksenteko perustuu epidemiologiseen tilannekuvaan, epidemian vaihearvioon ja muuhun asiantuntijatietoon, jota alueelta saadaan. Sairaanhoitopiirit organisoivat viranomaistyötä alueellaan ja seuraavat tilannetta yhdessä kuntien kanssa. Alueellisen yhteistyöryhmän on viipymättä ilmoitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ennakollisia suosituksia ja rajoitustoimia koskevista päätöksistään. Valtakunnallista ja alueellista kokonaiskuvaa seurataan viikoittain STM:ssä, ja se julkaistaan osana THL:n koronasivustoa. 

Lisätietoja

strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, [email protected]
kansliapäällikkö Kirsi Varhila

Sivun alkuun