Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet samlar in information om förvaringstiderna för handlingar som är nödvändiga med tanke på klientens och patientens service och vård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2021 14.33 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 16.08
Pressmeddelande 258/2021

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har öppnat en enkät för att samla in information om förvaringstiderna för handlingar som är nödvändiga med tanke på klientens och patientens service och vård.

Enkäten anknyter till ett värderingsprojekt där värdet av klient- och patienthandlingar utreds med tanke på det primära användningsändamålet, dvs. ordnandet och genomförandet av klientens och patientens service eller vård.

Projektprogrammet för informationshantering inom social- och hälsovården i bakgrunden

Bakgrunden till enkäten är det projektprogram som inletts av social- och hälsovårdsministeriet för att förnya lagstiftningen om informationshanteringen inom social- och hälsovården. Projektet är en omfattande helhet som syftar till att skapa en enhetlig lag om behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården.

I samband med lagstiftningsreformen uppdateras förvaringstiderna för klient- och patienthandlingar. Enligt EU:s dataskyddsförordning får uppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt med tanke på det primära användningsändamålet för uppgifterna. Också grundlagsutskottet har fäst vikt vid förvaringstiderna för klient- och patienthandlingar. I samband med reformen är det väsentligt att motivera vad förvaringstiderna baserar sig på.

Enkäten kan besvaras till och med den 4 oktober 2021

Enkäten är uppbyggd så att den kan besvaras i sin helhet eller endast ur socialvårdens eller hälso- och sjukvårdens perspektiv. Vi önskar att svaren motiveras i fälten för tilläggsuppgifter. Motiveringarna är särskilt värdefulla när förvaringstiderna bestäms.

Resultaten av enkäten analyseras under oktober och används i samband med lagstiftningsarbetet.
Social- och hälsovårdsministeriet har som mål att lagutkastet ska sändas på remiss i början av 2022.

Det är ytterst viktigt att enkäten besvaras i så stor utsträckning som möjligt. Enkäten är öppen för alla, och länken till enkäten kan förmedlas vidare.

Respondenternas bakgrundsuppgifter är viktiga för analysen av enkätresultaten. Svaren behandlas anonymt.

Mer information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 02951 63702, [email protected]
Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 02951 63453 [email protected]

Tillbaka till toppen