Hyppää sisältöön
Media

STM kerää tietoa asiakkaan ja potilaan palvelun tai hoidon kannalta välttämättömien asiakirjojen säilytysajoista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2021 14.33
Tiedote 258/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on avannut kyselyn, jolla ministeriö kerää tietoa asiakkaan ja potilaan palvelun tai hoidon kannalta välttämättömien asiakirjojen säilytysajoista.

Kysely liittyy arvonmääritysprojektiin, jossa selvitetään asiakas- ja potilasasiakirjojen arvoa ensisijaisen käyttötarkoituksen näkökulmasta eli asiakkaan ja potilaan palvelun tai hoidon järjestämisen ja toteuttamisen kannalta.

Taustalla hankeohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta

Kyselyn taustalla vaikuttaa STM:n käynnistämä hankeohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Hanke on laaja kokonaisuus, jonka tavoitteena on muodostaa yhtenäinen laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelylle.

Lainsäädännön uudistamisen yhteydessä päivitetään asiakas- ja potilasasiakirjojen säilytysajat. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietoja saa säilyttää ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeen tietojen ensisijaista käyttötarkoitusta varten. Myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota asiakas- ja potilasasiakirjojen säilytysaikoihin. Lain uudistamisen yhteydessä on oleellista perustella, mihin säilytysaikojen kesto perustuu.

Kyselyyn voi vastata 4.10.2021 asti

Kysely on rakennettu niin, että voit vastata koko kyselyyn tai vain sosiaalihuollon tai terveydenhuollon näkökulmasta. Toivomme, että perustelet vastauksesi lisätietokenttiin. Perustelut ovat erityisen arvokkaita säilytysaikoja määriteltäessä.

Kyselyn tulokset analysoidaan lokakuun aikana ja niitä hyödynnetään lainsäädäntötyön yhteydessä. STM:n tavoitteena on, että lakiluonnos tulee lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2022.

On ensiarvoisen tärkeää, että saamme mahdollisimman laajasti vastauksia. Kysely on avoin ja voit halutessasi välittää kyselyn linkkiä eteenpäin.

Vastaajan taustatiedot ovat tärkeitä kyselyn tuloksien analysoinnissa. Vastaukset käsitellään anonyymisti.

Lisätietoa

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, p. 02951 63702, [email protected]
hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 02951 63453, [email protected]

Sivun alkuun