Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt styrningsbrev till regionerna som gäller ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och bekämpningen av coronaepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2021 17.27 | Publicerad på svenska 2.3.2021 kl. 13.21
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt nya styrningsbrev till regionerna. Med breven styr man regionerna i genomförandet av de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och övergången till nivå två i bekämpningen av coronaepidemin. 

Social- och hälsovårdsministeriet styr genom breven alla de områden som uppfyller kriterierna för eller annars kan anses befinna sig i samhällsspridningsfasen att införa de åtgärder för samhällsspridningsfasen (inkl. de nya befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar) och de tilläggsåtgärder som anges i handlingsplanen och den kompletterande handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Det rekommenderas att åtgärderna införs också i områden som befinner sig i accelerationsfasen.

Dessutom har social- och hälsovårdsministeriet uppdaterat handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin i enlighet med ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar. 

Alla myndighetsanvisningar som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat har sammanställts på webbplatsen:

Tillbaka till toppen