Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev – resurserna för hälsosäkerhetsåtgärderna vid gränserna ska säkerställas när inreserestriktionerna upphör

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2021 17.20
Pressmeddelande 200/2021

Statsrådet beslutade den 8 juli 2021 att förlänga kontrollen av de inre gränserna till den 25 juli 2021. Tack vare beslutet har kommunerna och samkommunerna inom ramen för övergångsperioden möjlighet att förbereda sig på de bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar som träder i kraft den 12 juli 2021 och de åtgärder som dessa förutsätter i en situation där kontrollen vid de inre gränserna har upphört. Till åtgärderna hör ordnandet av tester och hälsokontroller, kontroll av intyg samt ordnandet av de resurser som krävs för dessa.

Efter denna övergångsperiod kommer inreserestriktionerna att avvecklas vid de inre gränserna och de kommunala hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för att de har skaffat tillräckliga personalresurser för hälsosäkerhetsverksamheten vid gränserna enligt lagen om smittsamma sjukdomar, vid behov som köpt tjänst. Regionförvaltningsverken övervakar att kommunerna och samkommunerna fullgör sina lagstadgade skyldigheter.

Regionförvaltningsverken, kommunerna och samkommunerna för social- och hälsovård ska förbereda sig på att avvecklingen av begränsningarna i trafiken över de inre eller yttre gränserna kommer att öka antalet resenärer som förutsätter hälsosäkerhetsåtgärder vid gränserna, åtminstone tills majoriteten av resenärerna har fått en fullständig vaccinationsserie.

Personer som anländer till Finland ska uppvisa ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex senaste månaderna, över covid-19-vacccination eller en covid-19-vaccinationsserie eller över ett tillförlitligt covid-19-test med negativt resultat taget före ankomsten till Finland.

Covid-19-testerna ska ordnas och tas på alla personer som enligt lag eller bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen är skyldiga att testa sig. 

Ytterligare information

Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected] 
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Jari Keinänen, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen