Hyppää sisältöön
Media

STM on antanut ohjauskirjeen – rajojen terveysturvallisuustoimien resurssit varmistettava maahantulorajoitusten päättyessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2021 17.20
Tiedote 200/2021

Valtioneuvosto päätti 8.7.2021 jatkaa sisärajavalvontaa 25.7.2021 asti. Päätöksen ansiosta kunnilla ja kuntayhtymillä on siirtymäajan puitteissa mahdollisuus valmistautua 12.7.2021 voimaan tuleviin tartuntatautilain säännöksiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin tilanteessa, jossa sisärajavalvonta on poistunut. Toimenpiteisiin kuuluvat testien ja terveystarkastusten järjestäminen, todistusten tarkistaminen sekä näiden edellyttämien voimavarojen järjestäminen.

Tämän siirtymäajan jälkeen sisärajojen maahantulorajoitukset päättyvät ja kuntien terveysviranomaisten vastuulla on, että tartuntatautilain mukaiseen rajojen terveysturvallisuustoimintaan on hankittu riittävä henkilöstöresurssi, tarvittaessa ostopalveluna. Aluehallintovirastot valvovat, että kunnat ja kuntayhtymät täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa.

Aluehallintovirastojen, kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien tulee varautua siihen, että sisä- tai ulkorajat ylittävän liikenteen rajoitusten purkaminen lisää rajojen terveysturvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden määrää, ainakin kunnes valtaosa matkustajista on saanut täyden rokotussarjan.

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta covid-19-taudista, saadusta covid-19-rokotuksesta tai -rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta covid-19-testistä.

Covid-19-testit on järjestettävä ja tehtävä kaikille henkilöille, jotka ovat lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten nojalla velvollisia osallistumaan testeihin. 

Lisätietoja

osastopäällikkö Taneli Puumalainen, [email protected] 
hallitusneuvos Liisa Katajamäki, [email protected]
johtaja Jari Keinänen, [email protected]

Sivun alkuun