Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i den stora konferensen HIMSS om digital välfärd som ordnas i Finland i juni

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 9.44
Pressmeddelande 132/2022

Den europeiska konferensen och utställningen om digital välfärd och hälsoteknik HIMSS22 samlar internationella gäster och utställare i Helsingfors den 14–16 juni 2022. De teman som social- och hälsovårdsministeriet särskilt lyfter fram vid konferensen är teknikstött boende hemma för äldre, utnyttjande av social- och hälsouppgifter inom forskning och delaktighet i ett digitaliserat samhälle. Familje- och omsorgsminister Aki Lindén håller öppningsanförandet vid konferensen.

Olika påverkare inom digital hälsa samlas till en workshop som ordnas i samband med konferensen för att dryfta vilken betydelse förtroende och delaktighet har i utvecklingen av digitala tjänster. Till denna grupp, Digital Health Advisory Group for Europe (DHAGE), hör beslutsfattare från europeiska myndigheter och internationella organisationer, såsom FN, WHO och OECD. Resultaten av workshoppen presenteras i en panel som riktar sig till konferenspubliken. Närmare resultat publiceras senare som rekommendationer om hur förtroende och delaktighet ska beaktas i beslutsfattandet.

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i två sidoevenemang i anslutning till konferensen. Tisdagen den 14 juni på förmiddagen behandlas utvecklingen i fråga om geronteknologi och de lösningar som finns tillgängliga. På eftermiddagen den 14 juni diskuteras hur social- och hälsouppgifter kan utnyttjas i den hälso- och biomedicinska forskningen. Evenemangen är öppna för alla och ytterligare information om anmälan finns nedan.
 

Mer information:

Tillbaka till toppen