Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om ändringen av statsrådets förordning om covid-19-vaccinationer – i fortsättningen ska vaccinationer också ges till 12–15-åringar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2021 15.24 | Publicerad på svenska 13.7.2021 kl. 9.53
Pressmeddelande 199/2021

Det föreslås att förordningen ändras så att covid-19-vaccinationer även ges till 12–15-åringar. I den gällande förordningen är den yngsta grupp som ska vaccineras 16–29-åringar.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat att villkoren för försäljningstillståndet för covid-19-vaccinet (Comirnaty), som utvecklats av BioNTech och Pfizer utvidgas, så att vaccinet också kan användas på barn i åldern 12–15 år. Europeiska kommissionen godkände en utvidgning av försäljningstillståndet den 28 maj 2021. Också underarbetsgruppen för coronavaccinering av barn i den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR), som tillsatts av Institutet för hälsa och välfärd, rekommenderade vid sitt möte den 21 juni 2021 att frivilliga coronavaccinationer för barn och unga i åldern 12–15 år ska inledas i Finland så snart som möjligt. För närvarande pågår vaccinationer av 12–15-åringar som hör till medicinska riskgrupper utgående från den rekommendation som Institutet för hälsa och välfärd gav den 17 juni 2021.

Rekommendationen baserar sig på publicerad vetenskaplig evidens gällande vaccinets immunogenicitet, säkerhet och effektivitet, på en bedömning utgående från en modell av vaccinets verkan på SARS-CoV-2-epidemins framfart och på enkätundersökningar om acceptansen av vaccinationerna. Även Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccinationer inleds för 12–15-åringar.

En minderårig kan själv besluta om vaccinationen, om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att han eller hon med beaktande av ålder eller utveckling kan fatta beslut om vaccinationen. Om den unga personen inte vill eller är kapabel att själv besluta om sin vaccination, krävs vårdnadshavarnas samtycke för coronavaccinationen. Det är frivilligt att låta vaccinera sig.

Förordningen avses träda i kraft i augusti 2021.

Utlåtanden om utkastet till ändring av förordningen kan lämnas fram till den 30 juli.

Skriftliga utlåtanden kan skickas i elektronisk form till adressen [email protected] Ange diarienummer VN/18466/2021 i meddelandet.

Utlåtandet kan även lämnas in per post till Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023  STATSRÅDET

Ytterligare information

Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected] 
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected] 
Paula Tiittala, överläkare, [email protected] (från den 12 juli)
Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected] (från den 27 juli)

Tillbaka till toppen