Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoja covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta – jatkossa rokotuksia annettaisiin myös 12–15-vuotiaille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.7.2021 15.24
Tiedote 199/2021

Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että covid-19-rokotukset annettaisiin myös 12–15-vuotiaille. Voimassa olevassa asetuksessa nuorin rokotettava ryhmä on 16–29-vuotiaat.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on suositellut BioNTechin ja Pfizerin kehittämän covid-19-rokotteen (Comirnaty) myyntiluvan ehtojen laajennusta siten, että rokotetta voitaisiin käyttää 12–15-vuotiailla lapsilla. Euroopan komissio hyväksyi myyntiluvan laajennuksen 28.5.2021. Myös THL:n asettama Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) lasten koronarokottamisen alatyöryhmä suositti kokouksessaan 21.6.2021, että 12–15-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaaehtoiset koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa heti kun se on mahdollista. THL:n 17.6.2021 antaman suosituksen perusteella 12–15 vuotiaiden lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien rokotukset ovat parhaillaan käynnissä.

Suositus perustuu julkaistuun tieteelliseen näyttöön rokotteen immunogeenisuudesta, turvallisuudesta ja tehosta, mallintamisella tehtyyn arvioon vaikutuksista SARS-CoV-2 -epidemian kulkuun ja rokotusten hyväksyttävyyttä arvioiviin kyselytutkimuksiin. Myös THL suosittaa rokotusten aloittamista 12–15-vuotiaille.

Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään rokotuksestaan. Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus. Rokotusten ottaminen on vapaaehtoista.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2021.

Lausuntoja luonnoksesta asetuksen muuttamiseksi voi antaa 30.7. asti.

Kirjallisen lausunnon voi lähettää sähköisesti osoitteeseen [email protected] Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/18466/2021.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja

osastopäällikkö Taneli Puumalainen, [email protected] 
hallitusneuvos Liisa Katajamäki, [email protected] 
ylilääkäri Paula Tiittala, [email protected] (12.7. alkaen)
lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa, [email protected] (27.7. alkaen)

Sivun alkuun