Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om utvidgad tillämpning av coronapasset

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 18.08
Pressmeddelande 402/2021

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om det utkast till regeringens proposition där det föreslås att EU:s digitala covidintyg, dvs. coronapasset, ska kunna tillämpas nationellt med stöd av lag även när restriktioner inte är i kraft.

I utkastet till regeringspropositionen föreslås också att de kommuner och regionförvaltningsverk som fattar beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar ska kunna fatta ett sådant beslut i vissa situationer som förpliktar aktörer att kräva coronapass. Även statsrådet ska kunna utfärda en förordning som förpliktar restauranger att kräva coronapass. I praktiken betyder detta således att kommuner, regionförvaltningsverk och statsrådet kan bestämma att coronapasset ska vara obligatoriskt i restauranger när det gäller vissa aktörer och situationer.

Tillämpningen av coronapasset ska utvidgas

En utvidgning av den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg, dvs. coronapasset, innebär i praktiken att coronapasset kan tas i bruk enligt behov även i sådana situationer där verksamhetsutövarna inte omfattas av restriktioner. Det betyder att verksamhetsutövarna kan kräva att kunderna eller de som deltar i olika evenemang ska visa upp coronapass i syfte att förhindra spridningen av covid-19. Dessutom kan coronapasset tas i bruk också inom andra sektorer än restaurang- och evenemangbranschen. Coronapasset kan för närvarande användas som en alternativ hälsosäkerhetsåtgärd endast om evenemanget eller lokalen omfattas av restriktioner.

Coronapass ska få krävas av alla som fyllt 16 år på samma sätt som nu enligt den gällande lagstiftningen.

Coronapass får inte krävas inom lagstadgade tjänster (bibliotek, småbarnspedagogik, förskoleverksamhet, grundläggande utbildning, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning, högskoleutbildning) eller i samband med nödvändig service (t.ex. social- och hälsovård) eller anskaffning av förnödenheter (mat och läkemedel). Skyldigheten att visa upp coronapass får inte heller utgöra ett hinder för fullgörandet av rättigheter och skyldigheter. 

Verksamhetsutövarna kan kräva coronapass endast av kunder, deltagare eller publik. Med stöd av dessa bestämmelser kan verksamhetsutövarna inte kräva coronapass av sina anställda. 

Bestämmelser om behandlingen av uppgifterna i EU:s digitala covidintyg och om kontroll av identitet finns i 58 j § i lagen.

Utlåtanden om utkastet kan lämnas fram till den 17 januari 2022

Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition kan lämnas under tiden 17.12.2021–17.1.2022. 

  • Lämna ett utlåtande i utlåtandetjänsten (länken läggs till senare)

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2022.

 Ytterligare information

Mirka-tuulia Kuoksa, jurist [email protected]) (anträffbar 21–22.12 och fr.o.m 10.1)
Kirsi Ruuhonen, regeringsråd, [email protected] (anträffbar 20–21.12 och fr.o.m. 7.1)
Jari Keinänen, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen