Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoja koronapassin käytön laajentamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 18.08
Tiedote 402/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta, jossa EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallinen käyttö – eli koronapassin käyttö – olisi lain nojalla mahdollista myös silloin, kun rajoituksia ei olisi voimassa.

Lisäksi hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että tartuntatautilain mukaisia viranomaispäätöksiä tekevät kunnat ja aluehallintovirastot voisivat päätöksellään tietyissä tilanteissa velvoittaa toimijoita edellyttämään koronapassin esittämistä. Valtioneuvosto voisi vastaavasti säätää asetuksen, joka velvoittaisi ravintoloita edellyttämään koronapassin esittämistä. Käytännössä siis kunnat ja aluehallintoviranomaiset sekä valtioneuvosto ravintoloiden osalta voisivat määrätä koronapassin pakolliseksi tietyille toimijoille ja tietyissä tilanteissa.

Koronapassin käytön laajennus

EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Näin koronapassi voitaisiin ottaa käyttöön myös muilla toimialoilla kuin esimerkiksi ravitsemis- ja tapahtuma-alalla. Nykyisin koronapassi on vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa.

Koronapassia saisi edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta kuten nykyisenkin lainsäädännön perusteella.

Koronapassia ei saisi edellyttää lakisääteisissä palveluissa (kuten kirjasto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulutus), välttämättömien palveluiden (kuten sosiaali- ja terveyspalvelut) tai tarveaineiden (ruoka, lääkkeet) hankkimisen yhteydessä. Passin esittämisvelvoite ei myöskään saisi estää oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista. 

Toiminnanharjoittaja voisi edellyttää koronapassia vain asiakkailta, osallistujilta tai yleisöltä. Toiminnanharjoittaja ei voisi tämän sääntelyn perusteella edellyttää koronapassia työntekijöiltä. 

EU:n digitaalisen koronatodistuksen tietojen käsittelystä ja henkilöllisyyden tarkastamisesta säädetään lain 58 j §:ssä

Luonnoksesta voi antaa lausuntoja 17.1.2022 saakka

Lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta voi antaa 17.12.2021–17.1.2022. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2022 saakka.

Lisätietoa

lakimies Mirka-Tuulia Kuoksa, [email protected]) (paikalla 21.–22.12. ja 10.1. alkaen)
hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, [email protected] (paikalla 20.–21.12. ja 7.1. alkaen)
johtaja Jari Keinänen, [email protected]

Sivun alkuun