Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social och hälsovården ska förbereda sig på klimatförändringen på ett planmässigt sätt

Social- och hälsovårdsministeriet
25.5.2021 10.00
Pressmeddelande

Enligt prognoserna kommer klimatförändringen att öka hälsoriskerna i hela världen, framförallt i utvecklingsländerna. Klimatförändringen kan påverka hälso- och sjukvårdens funktionsduglighet och sjukvårdens funktion och driftssäkerhet även i Finland. En förutsättning för att riskerna ska förebyggas är att social- och hälsovården förbereder sig och anpassar sig till förändringarna i tid. I arbetet kan man använda planen för anpassning till klimatförändringen som nyligen utarbetades för social- och hälsovårdssektorn. Planen sträcker sig fram till 2031.

Även om klimatförändringens konsekvenser är långsiktiga är det delvis redan nu möjligt att se dessa konsekvenser. Därför är det viktigt att det redan nu vidtas anpassningsåtgärder vid sidan av utsläppsminskningarna. Det finns goda möjligheter att göra detta eftersom vårt samhälle har utvecklats och dess utgångspunkter ur klimatsynpunkt och ekonomisk synpunkt är goda. En planmässig anpassning kräver emellertid en tillräcklig kunskapsbas. 

Baserat på den nya anpassningsplanen är det möjligt att påbörja ett systematiskt anpassningsarbete, öka riskmedvetenheten och trygga social- och hälsovårdens funktionsduglighet i framtiden.

Anpassningsplanen innehåller exempel på anpassningsåtgärder

Anpassningen måste vara tillräckligt förutseende med beaktande av förändringar som utvecklas snabbt, till exempel extrema väderfenomen. I Finland varierar konsekvenserna av klimatförändringen regionalt och därför ska man i anpassningsåtgärderna ta hänsyn till den regionala och lokala dimensionen.

I planen finns 42 mål och 92 rekommenderade åtgärder i anslutning till målen. Målen gäller bland annat varningssystemet för värmebölja, olika riktlinjer och åtgärdsprogram, undersökningar av klimatförändringens konsekvenser och av anpassningsåtgärder samt tväradministrativa åtgärder. Även utbildning och kommunikation har beaktats i planen.

I anpassningsplanen prioriteras hälsoskydd och anpassning av hälso- och sjukvården inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Avsikten med anpassningsplanen är att undersöka nuläget för anpassningen och de strukturer som stöder den i Finland och identifiera nuvarande och nya anpassningsåtgärder inom verksamhetsområdet för hälsa och välfärd.

Planen är ett praktiskt verktyg och ger fler riktlinjer i social- och hälsovårdssektorn i anslutning till klimatförändringen. Social- och hälsovårdsministeriet har berett planen gemensamt med Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet.

Mer information:

Mikko Paunio, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 050 5771968
Päivi Meriläinen, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected], p. 029 524 7826

Tillbaka till toppen