Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon on varauduttava ilmaston muuttumiseen suunnitelmallisesti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2021 10.00
Tiedote 140/2021

Ilmastonmuutoksen on ennustettu voimistavan terveysriskejä maailmanlaajuisesti, etenkin kehitysmaissa. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa terveydenhuollon toimivuuteen ja toimintavarmuuteen myös Suomessa. Riskien ehkäiseminen edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuolto varautuu ja sopeutuu muutoksiin ajoissa. Tässä työssä voidaan käyttää hyväksi tuoretta sosiaali- ja terveyssektorin ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2031.

Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat pitkälle aikavälille, ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat osittain jo nähtävissä. Päästöjen hillitsemisen rinnalla on siksi välttämätöntä aloittaa sopeutumistoimet jo nyt. Tähän on hyvät mahdollisuudet, sillä yhteiskuntamme on kehittynyt ja sen ilmastolliset ja taloudelliset lähtökohdat ovat hyvät. Suunnitelmallista sopeutumista varten tarvitaan kuitenkin riittävää tietopohjaa. 

Uuden sopeutumissuunnitelman pohjalta voidaan aloittaa järjestelmällinen sopeutumistyö, lisätä riskitietoisuutta ja turvata sosiaali-ja terveydenhuollon toimivuus tulevaisuudessa.

Sopeutumissuunnitelmassa on esimerkkejä sopeutumistoimista

Sopeutumisen on oltava riittävän ennakoivaa ottaen huomioon myös nopeasti kehittyvät muutokset esimerkiksi sään ääri-ilmiöissä. Suomessa ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat alueellisesti ja tämän vuoksi sopeutumistoimissa on huomioitava alueellinen ja paikallinen näkökulma.

Suunnitelmassa on määritelty 42 tavoitetta ja 92 niihin liittyvää toimenpidesuositusta. Tavoitteet koskevat muun muassa hellevaroitusjärjestelmää, erilaisia ohjeistuksia ja toimenpideohjelmia, ilmastonmuutoksen vaikutusten ja sopeutumistoimien selvittämistä sekä poikkihallinnollisia toimia. Huomioon on otettu myös koulutus ja viestintä.

Sopeutumissuunnitelman painopiste on terveydensuojelussa sekä terveydenhuollon sopeutumisessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. Sopeutumissuunnitelman tavoitteena on selvittää sopeutumisen ja sitä tukevien rakenteiden nykytila Suomessa ja tunnistaa nykyisiä ja uusia sopeutumistoimia terveyden ja hyvinvoinnin toimialueella.

Suunnitelma toimii käytännön työkaluna ja se lisää ilmastonmuutokseen liittyvää ohjeistusta sosiaali- ja terveyssektorilla. Suunnitelman on valmistellut sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Mikko Paunio, STM, [email protected], p. 050 5771968
Erikoistutkija Päivi Meriläinen, THL, [email protected], p. 029 524 7826

Sivun alkuun