Hoppa till innehåll
Media

SHM har sänt styrningsbrev till regionerna om ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar och handlingsplanen för hybridstrategin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2021 16.01
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt nya styrningsbrev till regionerna. Genom breven styrs regionerna i genomförandet av befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och i ibruktagandet av den uppdaterade handlingsplanen för hybridstrategin.

I och med ändringarna i 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar kan både de kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverken fatta beslut som är flexiblare och mer anpassade till situationen. 

Hybridstrategin för hantering av coronakrisen och dess handlingsplan har reviderats i september 2021. Social- och hälsovårdsministeriet styr de regionala och lokala myndigheterna i genomförandet. Handlingsplanen tas genast i bruk stegvis. 

Alla myndighetsanvisningar som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat har sammanställts på webbplatsen:

Tillbaka till toppen