Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredare bedömer specialomsorgsdistriktens ställning i landskaps- och vårdreformen

Social- och hälsovårdsministeriet
27.4.2018 12.13 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 14.34
Pressmeddelande 67/2018

Syftet är att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdens uppgifter till landskapen från och med den 1 januari 2020. Till landskapen överförs samtidigt tillgångarna och skulderna från samkommunerna för specialomsorgsdistrikt, och som en del av dessa även samtliga fastigheter och lokaler. Social- och hälsovårdsministeriet har bett SVM Riitta Hakomaa och socialrådet, SVM Markku Niemelä att utreda specialomsorgsdistriktens ställning i social- och hälsovårdsreformen.

Finland är numera indelat i 15 specialomsorgsdistrikt för att ordna specialomsorger för personer med utvecklingsstörning. Dessutom finns det ett eget distrikt för den svenskspråkiga befolkningen. Under de senaste åren har ungefär hälften av specialomsorgsdistrikten slagits samman med sjukvårdsdistrikten. Specialomsorgsdistrikten har även ordnat hälso- och sjukvårdstjänster och grundläggande utbildning för personer med utvecklingsstörning som specialomsorger. 

En utgångspunkt i social- och hälsovårdsreformen har varit en integrering av tjänsterna för personer med utvecklingsstörning i landskapets övriga social- och hälsovårdstjänster. Funktionshinderservicen ska vara en del av de tjänster som landskapet ordnar och som det kan producera på de sätt som lagen föreskriver. Vissa tjänster och uppgifter får samlas till större helheter i ett eller flera landskap. I reformen av funktionshinderlagstiftningen föreskrivs om säkerställande av tjänsterna inom socialvården för alla grupper av personer med funktionsnedsättning enligt deras behov. 

Utredarnas uppgift är bland annat att utreda hur man ändamålsenligt organiserar krävande tjänster för personer med funktionsnedsättning som en del av tjänsteproduktionen. Utredarna ska även samla specialomsorgsdistriktens synpunkter på den kommande organiseringsmodellen för specialomsorgsdistrikten i social- och hälsovårdsreformens nya strukturer för ordnande och produktion av tjänster. 

Utredarna ska lägga fram ett motiverat förslag till kommande organiseringsmodeller senast den 31 augusti. En remissbehandling av förslaget ordnas under hösten. 

Ytterligare information

Kirsi Varhila, avdelningschef, tfn 0295 163338
(Det går också att skicka sms och be dem ringa upp.)

Tillbaka till toppen