Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Små arbetsplatser behöver mer information om säkerhet i arbetet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2020 16.52
Pressmeddelande

Enligt en utredning som social- och hälsovårdsministeriet låtit göra saknar i synnerhet små arbetsplatser och sådana arbetsplatser som nyligen inlett sin verksamhet tillräcklig information om frågor som gäller hälsa och säkerhet i arbetet.

Det behövs mer information om bland annat förebyggande företagshälsovård och hur partiellt arbetsföra personer samt personer som utför distansarbete, mobilt arbete och arbete i kontorslandskap ska beaktas då arbetshälsa och säkerhet i arbetet främjas. 

Elektroniska kanaler ska användas effektivt

I utredningen kartlades vilka kanaler de anställda använder för att inhämta information om arbetshälsa och säkerhet i arbetet. Förutom arbetsplatsens storlek och bransch påverkar personens ställning på arbetsplatsen vilka kanaler för information om arbetshälsa och säkerhet i arbetet som används. Information inhämtas också med hjälp av webbtjänster. 

”Det är viktigt att öka kännedomen om digitala servicekanaler och länkar mellan olika webbplatser. Användningen av artificiell intelligens och maskininlärning gör det lättare att hitta decentraliserad information. Alla arbetsplatser och arbetsgemenskaper som kan främja ett hälsosamt och tryggt arbete i vilken form som helst spelar en central roll”, konstaterar forskare Sari Pitkänen vid Stiftelsen för Rehabilitering.

Utredningen hänför sig till genomförandet av en policy för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet som utarbetats av social- och hälsovårdsministeriet. Stiftelsen för Rehabilitering har gjort utredningen i samarbete med Oxford Research.

Ytterligare information 

Sari Pitkänen, forskare, Stiftelsen för Rehabilitering, tfn 044 781 3185 [email protected] 
Carolina Sierimo, social - och hälsovårdsministeriet, tfn 050 575 6250, [email protected]

Tillbaka till toppen