Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Naisten eläkkeet keskimäärin viidenneksen miesten eläkkeitä matalammat – taustalla ansioerot ja perhevapaiden epätasainen jakautuminen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2019 9.04
Uutinen

Sukupuolten ero ansiotasossa vaikuttaa keskeisesti sukupuolten väliseen eläke-eroon. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen naisen ja miesten välillä ja erityisesti pitkät kotihoidontukijaksot kasvattavat ansio- ja eläke-eroa. Tiedot käyvät ilmi sosiaali- ja terveysministeriön Eläketurvakeskukselta tilaamasta naisten ja miesten eläke-eroja ja niiden syitä selvittäneestä raportista.

Sukupuolten eläke-eroihin vaikuttavat sekä eläkejärjestelmän periaatteet ja säännöt että työuran aikaisissa eläkettä kartuttavissa ansioissa ilmenevät erot. Miesten ja naisten epätasa-arvo työmarkkinoilla ja hoivan jakautumisessa aiheuttaa eniten sukupuolten eläke-eroja.

Kuukausieläkkeiden kokonaistarkastelussa naisten eläkkeet olivat 21 prosenttia miesten eläkkeitä pienemmät. Naisten työeläke vuonna 2018 oli 68 prosenttia miesten keskimääräisestä työeläkkeestä. Pienemmän työeläkkeen vuoksi kansaneläkejärjestelmän eläkkeillä ja perhe-eläkkeillä on naisille suurempi merkitys kuin miehille.

Ero on kaventunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana ja on EU-maiden keskitasoa. Eron odotetaan kaventuvan edelleen, mutta hitaasti.

Perhevapailta karttuva eläke parantaa naisten eläkettä

Viimeaikaiset eläkeuudistukset eivät ole oleellisesti vaikuttaneen sukupuolten eläke-eroon. Sen sijaan raportissa arvioidaan, että tietyt yksittäiset uudistukset, kuten esimerkiksi vuonna 2005 voimaan tulleet muutokset eläkkeen määräytymiseen perhevapaa-ajoilta, ovat parantaneet naisten eläketurvaa. Muutoksen vaikutukset nähdään vasta, kun vuoden 2005 jälkeen perhevapaita pitäneet henkilöt siirtyvät eläkkeelle.

Ikääntyneiden naisten köyhyysriski miehiä korkeampi

Pienituloisuus on vahvasti sukupuolittunut ilmiö vanhemmissa ikäryhmissä ja ikääntyneiden naisten köyhyysriski on yli kaksinkertainen miehiin verrattuna. Vuonna 2017 yli 75-vuotiaista naisista pienituloisia oli 27 prosenttia ja miehistä 13 prosenttia.

Sukupuolten eläke-erot -hanke

Raporttiin on koottu suomalaista vuodesta 2000 ilmestynyttä tutkimusta ja tilastotietoa sukupuolten eläke-eroista ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Se on toteutettu osana Sukupuolten eläke-erot -hanketta.

Hankkeen tavoitteena on herättää keskustelua naisten ja miesten välisistä eläke-eroista ja lisätä kansalaisten ja päättäjien tietämystä eläke-erojen syistä. Se toteutetaan yhteistyössä Eläketurvakeskuksen, Kelan ja Työeläkevakuuttajat Telan kanssa.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020).

Linkit

Lisätietoja

Osastopäällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus, puh. 029 411 2184, [email protected]
Erikoistutkija Noora Järnefelt, Eläketurvakeskus, puh. 029 411 2152, [email protected]
Erikoistutkija Kati Kuitto, Eläketurvakeskus, puh. 029 411 2479, [email protected]
Erityisasiantuntija Suvi Ritola, Eläketurvakeskus, puh. 029 411 2634, [email protected]
Taina Riski, projektipäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295163196, [email protected] (Sukupuolten eläke-erot -hanke)

Sivun alkuun