Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Studie: Metoder för tidig vård av barn med psykisk ohälsa ska utvecklas centraliserat

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2015 9.13
Pressmeddelande

Psykisk ohälsa är det största hälsoproblemet hos barn. När det gäller barns och ungdomars social- och hälsovårdstjänster ska fokus läggas på förebyggande arbete, tidigt stöd och tidig vård.

På detta sätt kan behovet av specialomsorger och anstaltsvård minskas och kostnadshöjningar motverkas. Det förebyggande arbete, det tidiga stöd och den tidiga vård som erbjuds till barnet och familjen redan i tidig barndom ger de största humana och ekonomiska fördelarna.

Den färska studien har kartlagt metoder för förebyggande och tidig vård som lämpar sig för mentalvårdsarbetet bland barn samt hur dessa metoder kan tillämpas och utvecklas. Studien har gjorts av med.dr., specialistläkaren i barnpsykiatri Anne-Mari Borg på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet.

I studien föreslås att i likhet med de andra nordiska länderna ska det i Finland inrättas en nationell instans som koordinerar branschens utveckling, bedömer den vetenskapliga grunden för de psykosociala metoder som tillämpas för barn och förmedlar denna information vidare till dem som planerar och fattar beslut om social- och hälsovårdstjänster samt till aktörerna i branschen.

Metoder som konstaterats ge bra resultat fungerar inte om spridningen och tillämpningen av informationen är bristande. I detta syfte ska det byggas en för alla öppen elektronisk portal som innehåller information och forskningsresultat om centrala metoder. Metoder som enligt forskning är effektfulla vid tidigt stöd och tidig vård bör införas i hela landet och användas på ett allomfattande och enhetligt sätt i social- och hälsovårdens integrerade basservice.

Ytterligare information:

Pälvi Kaukonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 526 9782, [email protected]

Anne-Mari Borg, specialistläkare i barnpsykiatri, tfn  050 564 5387, [email protected]

Tillbaka till toppen