Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys: Lasten mielenterveyshäiriöiden varhaisen hoidon menetelmiä kehitettävä keskitetysti

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.11.2015 9.13
Tiedote

Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävin lasten terveysongelma. Lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluissa olisikin keskityttävä ehkäiseviin ja varhaisen tuen ja hoidon palveluihin.

Näin voidaan vähentää erityispalveluiden ja laitoshoidon tarvetta sekä kustannusten nousua. Suurimman inhimillisen ja taloudellisen hyödyn tuovat lapsen ja perheen jo varhaislapsuuden aikana saamat ennalta ehkäisevät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.

Juuri ilmestyneessä selvityksessä on kartoitettu lasten mielenterveystyöhön soveltuvia ennalta ehkäiseviä ja varhaisen hoidon menetelmiä sekä niiden käyttöä ja kehittämistä. Selvityksen teki STM:n toimeksiannosta LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anne-Mari Borg.

Selvityksessä esitetään, että Suomeen perustettaisiin muiden Pohjoismaiden tavoin kansallinen taho, joka koordinoisi alan kehittämistä, arvioisi lasten psykososiaalisten menetelmien tieteellistä perustaa ja välittäisi tätä tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja resursointiin sekä alan käytännön toimijoille.

Vaikuttavaksikaan todettu menetelmä ei toimi, jos sen levittäminen ja käyttöönotto on puutteellista. Tiedon levittämiseen olisikin perustettava kaikille avoin sähköinen portaali, johon on koottu keskeiset menetelmät ja menetelmien tutkimusnäyttö. Vaikuttavat, näyttöön perustuvat varhaisen tuen ja hoidon menetelmät olisi saatava valtakunnallisesti kattavaan ja yhtenäiseen käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon integroiduissa peruspalveluissa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Pälvi Kaukonen, STM, p. 050 526 9782, [email protected]
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anne-Mari Borg, p.  050 564 5387, [email protected]

Sivun alkuun