Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Anslutningen till avtalet om EU-gemensam upphandling fördröjdes på grund av oklarheter i beredningsansvaret

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2020 18.59 | Publicerad på svenska 27.4.2020 kl. 17.30
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsöverdirektör Jaana Koski har utrett varför Finlands anslutning till ramavtalet om gemensam upphandling inom EU (Joint Procurement Agreement, JPA) fördröjdes. Enligt utredningen orsakades dröjsmålet av oklarheter i beredningsansvaret mellan tjänstemännen. Detta berodde inte på någon enskild tjänsteman.

Samtidigt utredde förvaltningsöverdirektören varför social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen inte kände till att Finland inte hann delta i de första gemensamma upphandlingarna. Enligt utredningen hade minister Pekonen en motiverad uppfattning om att beredningen av ramavtalet framskrider i snabb takt. Deltagande i gemensam upphandling inom EU förutsätter att man ansluter sig till ramavtalet. Eftersom minister Pekonen inte ansvarar för EU-upphandlingar, med undantag för läkemedel och vacciner, hade hon inte någon närmare information om tidtabellen för de gemensamma upphandlingarna och hade ingen anledning att misstänka att Finland inte kunde ha hunnit delta i de öppna ansökningarna.

Gemensam upphandling som görs med stöd av EU-ramavtal ger en möjlighet för upphandling av bl.a. sådan skyddsutrustning som behövs i coronaviruspandemin. Den löser dock inte den akuta bristen på skyddsutrustning, eftersom leveranstiderna för produkter i EU:s gemensamma upphandlingar ser ut att vara långa.

Ytterligare information

Jaana Koski, förvaltningsöverdirektör, begäran om intervjuer [email protected]

Tillbaka till toppen