Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samordningsgruppen för testningsberedskap för covid-19: laboratorierna ökar sin testningskapacitet

Social- och hälsovårdsministeriet
3.9.2020 16.37 | Publicerad på svenska 4.9.2020 kl. 13.51
Pressmeddelande 203/2020

Enligt samordningsgruppen för testningsberedskap för covid-19 ska laboratorierna under början av hösten öka sin kapacitet för testning av coronavirusprov. Den nya samordningsgruppen inledde sitt arbete vid sitt första möte den 3 september.

För närvarande tas det i Finland i bästa fall cirka 14 000 prov per dag. Testningskapaciteten är redan över 16 000 prov per dag. Målet med den nyligen uppdaterade testningsstrategin är att öka kapaciteten till 20 000 prov per dag.

Samordningsgruppens ordförande, chefsöverläkaren Mikko Pietilä från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, säger att uppnåendet av de mål som uppställts för testningskapaciteten är utmanande och förutsätter ytterligare rekrytering av kompetent personal. Dessutom ska tillgången till de reagens som behövs för provtagningen tryggas både på den internationella marknaden och i hemlandet. Nya anordningar behövs både inom den offentliga och den privata sektorn. 

För närvarande finns det stora skillnader i testningsinstrumentens tillräcklighet på olika håll i Finland. Tills vidare har nya anskaffningar kunnat göras kontinuerligt. 

Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och de privata företagen inom social- och hälsovården ansvarar själva för sina anskaffningar av laboratoriematerial. Inköpen som görs inom servicesystemet kompletteras med statens centraliserade upphandlingar. Upphandlingarna baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets uppdrag.

Tydliga anvisningar underlättar arbetet

Enligt samordningsgruppen underlättade de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav om prövningsrätt i fråga om testning av barn för covid-19 den värsta rusningen och fördröjningen i provtagningen och testningen. Det är viktigt med tydliga anvisningar också i fortsättningen för att trygga verksamhetens kontinuitet och servicesystemets bärkraft.

Mot en gemensam lägesbild av testningskapaciteten och läget för skyddsutrustningen 

Samordningsgruppens uppgift är att stödja genomförandet av den nationella testningsstrategin. Målet är också att skapa en enhetlig nationell lägesbild av tillräckligheten av både laboratoriematerial och skyddsutrustning.

Mer information:

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 324, [email protected]

Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, tfn 050 515 0 615, [email protected]

Tillbaka till toppen