Koronavirustestauksen strategia

Koronavirustestaus on kokonaisuus, johon kuuluu tartuntariskin arviointi, näytteenotto, näytteen analysointi ja testitulokseen liittyvät tarvittavat jälkitoimet. 

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti koronaviruksen testausstrategian 10.12.2021. Edellinen päivitys tehtiin syyskuussa 2021.

Päivitetyn strategian mukaisesti näyte tulisi ottaa myös henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita ja jotka ovat saaneet kaksi koronarokotusta tai joilla on todettu koronavirusinfektio aiemmin ja annettu vähintään yksi koronarokotus sekä alle 12-vuotiailta lapsilta, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Lisäksi strategian päivityksen mukaisesti kotitestauksen hyödyntämistä laajennetaan ja ohjeistetaan väestöä kotitestien käyttöön liittyen. Testausta laajennetaan kotitestauksen piiriin niin työpaikoilla kuin kouluissa. 

Koronavirustestauksen tavoitteena on

  • estää taudin leviämistä, suojata riskiryhmiä ja turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky
  • mahdollistaa tartuntaketjujen tehokas jäljittäminen
  • luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka tilannekuva.

Päivitetyn testausstrategian mukaisesti tavoitteena on, että testiin pääsee yhdessä vuorokaudessa ja testitulos tulee yhdessä vuorokaudessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän viranomaiset ja muut toimijat vastaavat koronavirustestauksen kokonaisuudesta.

THL ja sairaanhoitopiirit ovat antaneet testaukseen liittyvän tarkemman toimenpideohjeen: 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän, joka tukee testausstrategian toimeenpanoa. Koordinaatioryhmä muodostaa tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kriittisen laboratoriomateriaalin riittävyydestä koronavirustilanteessa. 

Lisätietoja

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163324