Koronavirustestauksen strategia

Testaus- ja jäljitysstrategian tavoitteena on ehkäistä riskiryhmäläisten koronatartuntoja, ohjata vaikeaoireiset potilaat hoidon piiriin ja turvata terveydenhuollon kantokyky. Tartunnanjäljitys suunnataan jatkossa tilanteisiin, joissa on erityisen tärkeää rajoittaa koronaepidemian leviämistä. 

Laajamittaiseen, koko väestöön kohdentuvaan koronatartuntojen testaus- ja jäljitystoimintaan ei tällä hetkellä ole pandemiatilanteen vuoksi tarvetta. Suurella osalla suomalaisista on myös hyvä rokotesuoja koronataudin vakavaa muotoa vastaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti koronaviruksen testausstrategian 22.6.2022. Päivitetty strategia astuu voimaan 1.7.2022. Päivitetyn strategian mukaisesti terveydenhuollon testejä tehdään jatkossa erityisesti näille ryhmille:

  • Vaikeaoireisille potilaille lääketieteellisin periaattein 
  • Korkean riskin ryhmiin kuuluville lieväoireisille henkilöille
  • Raskaana oleville
  • Sote-alan työntekijöille

Koronalle altistuneiden, siihen sairastuneiden tai lievistäkin hengitystieinfektion oireista kärsivien tulee edelleen välttää kontakteja. 

Mahdollisuuksia käyttää kotitestejä esimerkiksi työpaikkojen tai oppilaitosten terveysturvallisuuden parantamiseksi arvioidaan ja otetaan käyttöön tilanteissa, joissa ne katsotaan vaikuttaviksi.

THL ja sairaanhoitopiirit ovat antaneet testaukseen liittyvän tarkemman toimenpideohjeen: 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän, joka tukee testausstrategian toimeenpanoa. Koordinaatioryhmä muodostaa tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kriittisen laboratoriomateriaalin riittävyydestä koronavirustilanteessa. 

Lisätietoja

Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163324