Koronavirustestauksen strategia

Koronavirustestaus on kokonaisuus, johon kuuluu tartuntariskin arviointi, näytteenotto, näytteen analysointi ja testitulokseen liittyvät tarvittavat jälkitoimet. 

Suomessa noudatetaan koronavirusepidemiassa strategiaa, jonka periaate on testaa - jäljitä - eristä - hoida. 

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti koronaviruksen testausstrategian 10.2.2021. Edellinen päivitys tehtiin elokuussa 2020.

Koronavirustestauksen tavoitteena on

  • estää taudin leviämistä, suojata riskiryhmiä ja turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky
  • mahdollistaa tartuntaketjujen tehokas jäljittäminen
  • luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka tilannekuva.

Päivitetyn testausstrategian mukaisesti tavoitteena on, että testiin pääsee yhdessä vuorokaudessa ja testitulos tulee yhdessä vuorokaudessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän viranomaiset ja muut toimijat vastaavat koronavirustestauksen kokonaisuudesta.

THL ja sairaanhoitopiirit ovat antaneet testaukseen liittyvän tarkemman toimenpideohjeen: 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän, joka tukee testausstrategian toimeenpanoa. Koordinaatioryhmä muodostaa tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kriittisen laboratoriomateriaalin riittävyydestä koronavirustilanteessa. Ryhmän toimikausi on 26.8.2020–31.12.2021.

Lisätietoja

Anni Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163324