Koronavirustestauksen strategia

Koronavirustestaus on kokonaisuus, johon kuuluu tartuntariskin arviointi, näytteenotto, näytteen analysointi ja testitulokseen liittyvät tarvittavat jälkitoimet. 

Sosiaali- ja terveysministeriö päivitti koronaviruksen testausstrategian 14.9.2021. Edellinen päivitys tehtiin helmikuussa 2020.

Päivitetyssä testausstrategiassa koronavirustestausta halutaan kohdentaa entistä tehokkaammin. Strategian mukaan testaukset tulee jatkossa kohdentaa ensisijaisesti virukselle altistuneiden, rokottamattomien oireisten sekä rokottamisen jälkeenkin vakavalle koronavirusinfektiolle alttiiden henkilöiden testaamiseen.

Koronavirustestauksen tavoitteena on

  • estää taudin leviämistä, suojata riskiryhmiä ja turvata kriittisen henkilöstön riittävyys ja terveydenhuollon kantokyky
  • mahdollistaa tartuntaketjujen tehokas jäljittäminen
  • luoda epidemian kulusta mahdollisimman tarkka tilannekuva.

Päivitetyn testausstrategian mukaisesti tavoitteena on, että testiin pääsee yhdessä vuorokaudessa ja testitulos tulee yhdessä vuorokaudessa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän viranomaiset ja muut toimijat vastaavat koronavirustestauksen kokonaisuudesta.

THL ja sairaanhoitopiirit ovat antaneet testaukseen liittyvän tarkemman toimenpideohjeen: 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän, joka tukee testausstrategian toimeenpanoa. Koordinaatioryhmä muodostaa tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kriittisen laboratoriomateriaalin riittävyydestä koronavirustilanteessa. Ryhmän toimikausi on 26.8.2020–31.12.2021.

Lisätietoja

Anni Virolainen-Julkunen, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163324