Hoppa till innehåll
Media

Samordningsgruppen för reformen av läkemedelsärenden sammanträde för vårperiodens sista möte 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2021 12.31 | Publicerad på svenska 25.5.2021 kl. 16.13
Nyhet

Den sektorsövergripande samordningsgruppen för reformen av läkemedelsärenden höll vårperiodens sista möte den 6 maj. Samordningsgruppen bestämde att sammanträda tre gånger under hösten 2021.  

Samordningsgruppen ansvarar för uppföljningen av arbetet i de sektioner som lyder under den. Vid mötet i mars inrättade samordningsgruppen en styrnings- och finansieringssektion för läkemedelsärenden, som för närvarande arbetar med en arbetsplan. Sektionens arbete har en stark koppling till flera andra pågående projekt såsom social- och hälsovårdsreformen och avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. 

Sektionen för informationshanteringen inom läkemedelsbehandlingen främjar fyra olika arbetshelheter. Arbetshelheten med läkemedelslistan har framskridit till kundtestningsfasen, men för att kunna ta i bruk listan måste man ännu göra ändringar i lagstiftningen om informationshanteringen. Man har också inlett den fortsatta beredningen av datalagret för läkemedelsinformation. I detta skede ska man förtydliga rollerna och ansvaren i fråga om datalagret och precisera datainnehållen.  

Under samordningsgruppens sista möte koncentrerade man sig på den arbetshelhet som gäller utnyttjandet av läkemedelsinformationen. Det centrala målet för denna helhet är att läkemedelsinformationen ska vara enhetlig och att den ska kunna utnyttjas i större utsträckning och vara lättare att använda så att den främjar läkemedelsbehandlingen och stöder den kunskapsbaserade ledningen, styrningen och tillsynen. Arbetet inleds i år med en utredning som ska kartlägga behoven och framtidsutsikterna inom läkemedelsbehandlingen. Det övergripande målet är att säkerställa att läkemedelsbehandlingen genomförs på lika villkor, att den är evidensbaserad och säker samt ger bra resultat.  

Apotekssektionen arbetar med en redogörelse som ska innehålla förslag för utvecklingen av apotekssystemet och detaljdistributionen och för den fortsatta beredning och det beslutsfattande som gäller tillgången till läkemedel. Arbetet med redogörelsen har inletts med att kartlägga nuläget. Apotekssektionen samarbetar med underarbetsgruppen för distanstjänster och näthandel, som har gjort upp en plan för arbetet.  

Inför hösten 2021 förbereder apotekssektionen ett möte med intressegrupper. På ministeriets webbsidor ges mera information om detta när mötet närmar sig.  

Samordningsgruppen bestämde också att komplettera lednings- och finansieringssektionens sammansättning och att ändra apotekssektionens sammansättning.  

Ytterligare information: 

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 600, [email protected]
Elina Asola, specialsakkunnig, tfn 0295 163 437, [email protected]

Lääkeasioiden uudistus
Tillbaka till toppen