Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistuksen koordinaatioryhmä kokousti viimeisen kerran kevätkaudella 2021

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2021 12.31
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä kokoontui 6.5. kevätkauden viimeiseen kokoukseensa. Koordinaatioryhmä päätti kokoontua syksyllä 2021 kolmeen kokoukseen. 

Koordinaatioryhmä seuraa alaistensa jaosten tehtävien etenemistä. Koordinaatioryhmä nimesi maaliskuun kokouksessaan lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjaoksen, joka on tällä hetkellä laatimassa työsuunnitelmaa. Jaoksen tehtävät nivoutuvat kiinteästi muihin käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten sote-uudistukseen ja monikanavarahoituksen purkamiseen. 

Lääkehoidon tiedonhallinnan jaos edistää neljää työkokonaisuutta. Näistä lääkityslistan kokonaisuus on edennyt ensimmäiseen asiakastestausvaiheeseen, vaikkakin suunniteltu käyttöönotto edellyttää vielä tarvittavien tiedonhallinnan säädösmuutosten toteuttamista. Lääketietovarannon jatkotyö on myös käynnistynyt. Tavoitteena on mm. lääketietovarantoon liittyvien roolien ja vastuiden selkeyttäminen sekä tietosisältöjen tarkentamiset. 

Koordinaatioryhmä keskusteli erityisesti lääketiedon hyödyntämisen työpaketista. Työpaketin keskeisenä tavoitteena on tuottaa yhtenäistä, hyödynnettävissä olevaa ja helpommin käytettävää lääketietoa niin onnistuneen lääkehoidon tueksi kuin muuhunkin tiedolla johtamiseen, ohjaukseen ja valvontaan. Työskentely käynnistyy tänä vuonna esiselvityksellä, jossa kirkastetaan lääkehoidon hyödyntämiseen liittyviä tarpeita ja kehittämisnäkymiä. Kokonaistavoitteena on varmistaa yhdenvertainen, turvallinen ja vaikuttava lääkehoito tietoon pohjautuen.

Apteekkijaos on ryhtynyt laatimaan selvitystä, joka sisältää kehittämisehdotuksia apteekkijärjestelmän ja vähittäisjakelun uudistamisen sekä lääkkeiden saatavuuden edistämisen jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Selvityksen valmistelu on aloitettu nykytilan kuvauksella. Apteekkijaoksen tukena työskentelee lisäksi etäasioinnin ja verkkoapteekkitoiminnan alatyöryhmä, joka on laatinut itselleen työsuunnitelman. 

Apteekkijaos valmistelee syksylle 2021 sidosryhmätilaisuutta, josta informoidaan ministeriön sivuilla lähempänä ajankohtaa. 

Koordinaatioryhmä päätti lisäksi täydentää lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjaoksen kokoonpanoa sekä muuttaa apteekkijaoksen kokoonpanoja.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163 600, [email protected]
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295 163 437, [email protected]

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun