Hoppa till innehåll
Media

Det vore bra att kunna ta i bruk ett elektroniskt B-läkarutlåtande så snart som möjligt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2020 8.00
Pressmeddelande 11/2020

Enligt delegationen för utveckling av systemet med försäkringsläkare har ibruktagandet av det elektroniska B-läkarutlåtandet fördröjts bl.a. då uppdateringen av patientdatasystemen dröjer. För Folkpensionsanstaltens del har det elektroniska B-utlåtandet varit i bruk i ungefär två år. Delegationen anser det ytterst viktigt att det elektroniska B-utlåtandet ska kunna användas i stor omfattning så snart som möjligt.

Förmåner som kan ansökas på grundval av B-utlåtandet är väsentliga med tanke på patientens utkomst och välbefinnande. Med B-utlåtandet ansöks bland annat Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. En elektronisk ansökan förbättrar rättsskyddet för den som ansöker om ersättning eftersom behandlingen är snabbare och den innehåller vanligen färre eventuella fel och brister.

Den elektroniska behandlingen underlättar också den behandlande läkarens arbete. Det förnyade underlaget för utlåtandet ger läkaren noggrannare ifyllnadsanvisningar än tidigare och förutsätter mer specifika svar, och ger även tips om vilka saker läkaren bör berätta i utlåtandet. Det elektroniska B-utlåtandet underlättar dessutom överföringen av uppgifter mellan läkaren och Folkpensionsanstalten. Användning av utlåtandet baserar sig alltid på samtycke av patienten.

Enligt delegationen har ibruktagandet av det elektroniska B-läkarutlåtandet fördröjts bl.a. då uppdateringen av patientdatasystemen dröjer. Ibruktagandet beror på de dagar för ibruktagandet som hälso- och sjukvårdsinstitutionen och leverantören av patientdatasystemet har kommit överens om.

Delegationen för utveckling av systemet med försäkringsläkare samlades den 22 januari 2020 och diskuterade både det elektroniska B-utlåtandet och förfarandet för ändringssökande, sakkunnigläkarens roll i försäkringsanstaltens behandlingsprocess samt översynen av webbplatsen vakuutuskorvaus.fi.

Delegationen, som tillsattes 2018, består av representanter för social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, Finlands Patientförbund, Finlands näringsliv, FFC rf, FPA, TELA ry, SOSTE ry, Finanssiala ry, Suomen vakuutuslääkärien yhdistys, Suomen potilasasiamiehet ry, Finlands Läkarförbund, Invalidförbundet och Hjärnskadeförbundet. Ordförande för delegationen är social- och hälsovårdsminister Pekonen.

Mer information:

Jiri Sironen, specialmedarbetare, tfn 0295 163 410, [email protected]  (förfrågningar om intervjuer med minister Pekonen)
Regeringssekreterare Tiina Muinonen, tfn 0295 163185, [email protected]

Vakuutuskorvaukset.fi -addressen korrigerades den 17.2.2020.

Tillbaka till toppen