Hyppää sisältöön
Media

Sähköinen B-lääkärinlausunto hyvä saada käyttöön mahdollisimman pian

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2020 8.00
Tiedote 11/2020

Sähköisen B-lausunnon käyttöönotto on vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävän neuvottelukunnan käsityksen mukaan viivästynyt mm. potilastietojärjestelmien ajanmukaistamisen viipyessä. Lausunnon laatijan Kelan puolelta sähköinen B-lausunto on ollut käytössä noin kaksi vuotta. Neuvottelukunta pitää erittäin tärkeänä, että sähköinen B-lausunto otettaisiin laajasti käyttöön mahdollisimman pian.

B-lausunnon perusteella haettavat etuudet ovat olennaisia potilaan toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta. B-lausunnolla haetaan muun muassa Kelan työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksia. Sähköinen hakemus parantaa korvauksen hakijan oikeusturvaa, sillä sen käsittely on nopeampaa ja mahdollisia puutteellisuuksia ja virheitä on tyypillisesti vähemmän.

Sähköinen käsittely helpottaa myös hoitavan lääkärin työtä. Uusittu lausuntopohja antaa lääkärille aiempaa tarkempia täyttöohjeita ja edellyttää täsmällisempiä vastauksia antaen myös vinkkejä siitä, mitä asioita lausunnossa tulisi kertoa. Lisäksi sähköinen B-lausunto helpottaa tietojen siirtymistä lääkärin ja Kelan välillä. Sen käyttö perustuu aina potilaan antamaan suostumukseen.

Sähköisen B-lausunnon käyttöönotto on neuvottelukunnan käsityksen mukaan viivästynyt mm. potilastietojärjestelmien ajanmukaistamisen viipyessä. Käyttöönotto riippuu terveydenhuollon yksikön ja potilastietojärjestelmän toimittajan sopimista käyttöönottopäivistä.

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä neuvottelukunta kokoontui 22.1.2020 ja keskusteli sähköisen B-lausunnon lisäksi muutoksenhakumenettelystä, asiantuntijalääkärin roolista vakuutuslaitoksen käsittelyprosessissa sekä vakuutuskorvaukset.fi -sivujen uudistamisesta.

Vuonna 2018 asetettuun neuvottelukuntaan kuuluvat edustajat STM:stä, OM:stä, Suomen potilasliitosta, EK:sta, SAK ry:stä, Kelasta, TELA ry:stä, SOSTE ry.:stä, Finanssiala ry:stä, Suomen vakuutuslääkärien yhdistyksestä, Suomen potilasasiamiehet ry:stä, Suomen Lääkäriliitosta, Invalidiliitosta ja Aivovammaliitosta. Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen on neuvottelukunnan puheenjohtaja.
 

Lisätietoja:

Ministeri Pekosen erityisavustaja Jiri Sironen, p. 0295 163 410, [email protected] 
Hallitussihteeri Tiina Muinonen, p. 029 163 185, [email protected]
 

Vakuutuskorvaukset.fi -verkkosivun osoite korjattu 17.2.2020.

Sivun alkuun