Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Saarikko: Det viktigaste i barnskyddet är förebyggande insatser och samarbete

Social- och hälsovårdsministeriet
15.2.2019 9.00 | Publicerad på svenska 15.2.2019 kl. 11.32
Pressmeddelande

”Förebyggande insatser och tidigt stöd för barnen, ungdomarna och familjerna är a och o inom tjänsterna för barn och familjer”, underströk familje- och omsorgsminister Annika Saarikko när hon den 15 februari tog emot utredaren Aulikki Kananojas slutrapport om minskningen av belastningen på barnskyddet och utvecklingslinjerna för det framtida barnskyddet.

I fortsättningen bör man ännu starkare än tidigare gå i en riktning där tyngdpunkten inom familjearbetet ligger på goda tjänster på basnivå i stället för kurativa tjänster. I praktiken innebär detta ett tätt samarbete mellan social- och hälsovårdstjänsterna och bildningsväsendet.

”Detta minskar sannolikt behovet av barnskyddsarbete, när familjer och barn får hjälp i tid. Modellen med familjecenter, som bygger på ett nätverk av tjänster, har fått god spridning under regeringsperioden. Redan nu kan vi i kommunerna se positiva tecken på ökade satsningar på tidigt stöd”, sade Saarikko.

”Trots att barnskyddet fortsatt behöver utvecklas, vilket utredarens färska rapport visar, kan man dock redan se en förändring till det bättre. Inom ramen för det program för utveckling av barn- och familjetjänster som genomförts under Sipiläs regering har man i fjol pilottestat ett nytt teambaserat arbetssätt inom barnskyddet. Det har visat sig ge goda resultat i fråga om både de anställdas mående och barnens välfärd”, berättade Saarikko.

Idén med modellen är att man för socialarbetaren och det team som fungerar som stöd för socialarbetaren möjliggör ett tillräckligt tätt arbete med barnet och familjen. I teamet ingår också familjeterapeutisk kompetens.

”Införandet av denna s.k. systemiska modell inleds nu i hela landet med stöd av Institutet för hälsa och välfärd. Under de kommande två åren kommer uppskattningsvis 150 team att utbildas i den nya verksamhetsmodellen. Inom barnskyddsarbetet och ledningen skapas samtidigt strukturer som stöder detta”, sade Saarikko.

Barns och ungas röst bör också höras bättre inom barnskyddet. Detta har bland annat barnombudsmannen påpekat.

”I ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som Institutet för hälsa och välfärd inleder i år samlas det in information av barn som är klienter inom barnskyddet. Samtidigt utvecklas också metoder för att ta tag i missförhållanden och rätta till dem”, sade Saarikko.

Ytterligare information:

Elina Das Bhowmik, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 548 9056

Tillbaka till toppen