Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Saarikko: Lastensuojelussa tärkeintä on ennaltaehkäisy ja yhteistyö

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.2.2019 9.00
Tiedote

”Lasten- ja perheiden palveluissa ennaltaehkäisy ja varhainen tuki lapsille, nuorille ja perheille on kaiken a ja o”, painotti perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ottaessaan 15. helmikuuta vastaan selvityshenkilö Aulikki Kananojan loppuraportin lastensuojelun kuormituksen vähentämisestä ja tulevaisuuden kehityslinjoista.

Jatkossa on entistä vahvemmin siirryttävä suuntaan, jossa perhetyön painopiste on korjaavien palvelujen sijasta perustason hyvissä palveluissa. Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistystoimen kesken.

"Tämä todennäköisesti vähentää lastensuojelutyön tarvetta, kun perheitä ja lapsia autetaan ajoissa. Palveluja verkostoiva perhekeskustoimintamalli on levinnyt laajasti hallituskauden aikana. Jo nyt meillä on nähtävissä kunnissa myönteisiä merkkejä varhaisen tuen panostusten lisääntymisestä”, huomautti Saarikko.

”Vaikka lastensuojelussa on kehitettävää, kuten selvityshenkilön tuore raportti osoittaa, käännettä parempaan on silti jo nähtävissä. Sipilän hallituksen lasten ja perheiden muutosohjelman osana on viime vuonna pilotoitu uudenlaista, tiimimalliin perustuvaa työotetta lastensuojelussa. Se on osoittautunut tuloksekkaaksi sekä työntekijöiden jaksamisen että lasten hyvinvoinnin näkökulmasta”, Saarikko kertoi.

Mallin idea on siinä, että mahdollistetaan sosiaalityöntekijälle ja hänen tukenaan toimivalle tiimille riittävän tiivis työskentely lapsen ja perheen kanssa. Tiimissä on mukana myös perheterapeuttinen osaaminen.

"Tämän ns. systeemisen mallin toimeenpano aloitetaan nyt koko maassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuella. Seuraavien kahden vuoden aikana koulutetaan arviolta 150 tiimiä uuteen toimintamalliin. Samalla luodaan tätä tukevat lastensuojelutyön ja johtamisen rakenteet", Saarikko valotti.

Myös lasten ja nuorten äänen pitää kuulua lastensuojelussa aiempaa paremmin. Tähän on esimerkiksi lapsiasiainvaltuutettu kiinnittänyt huomiota.

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänä vuonna käynnistyvässä kolmivuotisessa tutkimus-ja kehittämishankkeessa kerätään tietoa lastensuojelun piirissä olevilta lapsilta. Samalla myös kehitetään keinoja tarttua epäkohtiin ja korjata niitä”, Saarikko sanoi.

Lisätietoja:

Perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Elina Das Bhowmik, p. 040 548 9056

Sivun alkuun