Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet nya covid-19-fall har ökat tydligt i nästan hela landet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2020 10.00 | Publicerad på svenska 8.10.2020 kl. 11.37
Pressmeddelande 231/2020
På bilden påminner man om de metoder som står till buds i kampen mot coronaviruset. Metoderna är: säkerhetsavstånd, handtvätt, hosthygien, Coronablinkern, munskydd, att stanna hemma om har symtom, testning, ansvarstagande på fritiden och på arbetsplatsen samt karantän på eget initiativ.

Antalet nya COVID-19-fall i Finland har ökat betydligt varje vecka under de senaste månaderna. Incidensen ökar kraftigt och andelen positiva prov av de testade har fortsatt att öka. I över hälften av de nya sjukdomsfallen förblir smittkällan oklar.

Regionerna har den 7 oktober 2020 under sjukvårdsdistriktens ledning gett en egen helhetsbedömning av epidemiläget vecka 40.  Enligt dessa bedömningar har läget försämrats i fem regioner. Enligt sina egna bedömningar anser regionerna att epidemin är i accelerationsfasen inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands, Birkalands, Egentliga Finlands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt. Vasa sjukvårdsdistrikt har rapporterat att området övergått till spridningsfasen. 

En femtedel av de nya smittorna hos personer som redan är i karantän

Vecka 40 var cirka en femtedel av de nya konstaterade fallen i hela landet bland personer som redan är i karantän. Smitta har spridits mest inom familjekretsen, på arbetsplatser, i restauranger och caféer och i hobbyverksamhet. Smitta har spridits och i andra situationer i privatlivet och på fritiden, såsom till följd av resor i hemlandet och på privata fester, i synnerhet i fester bland studerande.

Under vecka 40 rapporterades sammanlagt 149 massexponeringar på olika håll i Finland. Över hälften av dessa hade skett på läroanstalter, daghem eller fritidshobbyer och cirka 10% på restauranger, barer och nattklubbar. Trots att många omfattande massexponeringar har skett i skolor, daghem och läroanstalter, har det enbart i enskilda fall hänt att viruset smittats vidare. 

Smittkällan blir allt oftare okänd

Under vecka 40 förblev smittkällan oklar i cirka 60 % av fallen. Största delen av dessa fanns inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), där smittkällan i cirka 75 procent av fallen inte kunde redas ut. Av de infektioner i hela landet där smittkällan kunde utredas hade smittan i cirka 40% av fallen fåtts inom familjekretsen eller på arbetsplatsen och cirka 10 –15% på en restaurang eller café.

Andelen ungdomar och unga vuxna bland de konstaterade covid-19-fallen är nu större än i våras. Vecka 40 var över 70% av de konstaterade infektionerna hos personer under 50 år och nästan hälften hos personer under 30 år.

Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 1,45–1,65 (sannolikhetsintervallet 90 %), vilket är på samma nivå som förra veckan.

Den överlägset största delen av de infektioner som konstaterades vecka 40 hade sitt ursprung i Finland. Endast mindre än 5% av infektionerna hade fåtts från utlandet och dessa infektioner har inte nämnvärt orsakat ytterligare smitta i Finland.

Antalet fall och incidensen ökar kraftigt

Under den senaste uppföljningsveckan (vecka 40, perioden  28.9-4.10) anmäldes 1013 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, medan man under föregående vecka (vecka 39, perioden 21.9-27.9) anmälde 706 nya fall. Incidensen av nya fall var 18,3 per 100 00 invånare, medan den var 12,7 den föregående veckan. Vecka 40 ökade incidensen inom 12 sjukvårdsdistrikt jämfört med förra veckan.

Det sammanlagda antalet fall under två senaste veckor (veckorna 39–40, 21.9–4.10) var 1719 nya fall, medan det under de två föregående veckorna var 817. Incidensen av nya fall var 31,0 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden 14,7 fall per 100 000 invånare.
 
Laboratorierna har för närvarande kapacitet att ta cirka 20 000 test per dag. Antalet coronavirustester är fortfarande stort i förhållande till folkmängden, även om antalet tester har minskat något. Under vecka 40 analyserades dagligen cirka 9 000–13 000 coronavirustester. Andelen positiva covid-19 fall av de testade proverna har ökat under en månad: vecka 40 var andelen 1,4%.

Den 7 oktober 2020 uppgick det sammanlagda antalet coronavirusfall i hela Finland till 11 049. Det totala antalet rapporterade dödsfall är 346. Antalet personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 8 500, det vill säga cirk 75 procent av de konstaterade fallen av smitta. 

Den 7 oktober 2020 vårdades sammanlagt 31 patienter på sjukhus, och av dessa var fem personer i intensivvård.

Den regelbundna veckorapporten som ges ut av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) baserar sig på uppgifter som lämnats av samtliga sjukvårdsdistrikt och Helsingfors stad. I uppgifterna ingår bakgrundsuppgifter om ca 1100 fall från vecka 40.
Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Mer information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, docent, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen