Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2020 10.00
Tiedote 231/2020
Kuvassa muistutetaan koronaviruksen torjunnan keinovalikoiman kokonaisuudesta. Keinovalikoimaan kuuluvat: turvavälit, käsienpesu, yskimishygienia, Koronavilkku, kasvomaskit, oireisena kotona pysyminen, testaus, vastuullisuus vapaa-ajalla ja työpaikalla sekä omaehtoinen karanteeni.

Uusien COVID-19-tapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.

Alueet ovat sairaanhoitopiirien johdolla antaneet 7.10.2020 oman kokonaisarvionsa epidemiatilanteesta viikolla 40.  Arvioiden mukaan tilanne on heikentynyt viidellä alueella. Omien arvioidensa mukaan Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueet ovat epidemian kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa. 

Viidennes uusista tapauksista jo karanteenissa olevilta henkilöiltä

Viikolla 40 noin viidennes koko maan uusista tapauksista todettiin jo karanteenissa olevilta henkilöiltä. Eniten tartuntoja on saatu perhepiirissä, työpaikoilla, ravitsemisliikkeissä ja harrastuksissa. Tartuntoja on tullut runsaasti myös muissa yksityiselämän ja vapaa-ajan tilanteissa, kuten kotimaan matkailussa ja yksityisjuhlissa, erityisesti opiskelijoiden juhlissa.

Eri puolilla Suomea raportoitiin viikolla 40 yhteensä 149 joukkoaltistumista. Näistä yli puolet tapahtui oppilaitoksissa, päiväkodeissa tai  vapaa-ajan harrastuksissa ja noin 10 % ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa. Vaikka kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa on tapahtunut runsaasti isoja joukkoaltistumisia, jatkotartunnat ovat olleet yksittäisiä. 

Yhä useampi tartunnanlähde jää epäselväksi

Viikolla 40 tartunnanlähde jäi epäselväksi noin 60 %:ssa tautitapauksista. Näitä suurin osa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, jossa noin 75 %:ssa tapauksista tartunnanlähde jäi selvittämättä. Koko maan tartunnoista, joista tartunnanlähde saatiin selvitettyä, noin 40 % oli peräisin perhepiiristä tai työpaikalta ja noin 10-15 % ravitsemisliikkeistä.

Nuorten ja nuorten aikuisten osuus todetuista koronavirustapauksista on nyt suurempi kuin keväällä. Viikolla 40 yli 70 % todetuista tartunnoista todettiin alle 50-vuotiailla, ja miltei puolet alle 30-vuotiailla.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,45-1,65 (90 % todennäköisyysväli), mikä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla.

Viikolla 40 todetuista tartunnoista ylivoimaisesti suurin osa oli kotoperäistä. Vain alle 5 % tartunnoista on saatu ulkomailta eivätkä nämä tartunnat ole aiheuttaneet juurikaan lisätartuntoja Suomessa.

Tapausmäärät ja ilmaantuvuus jyrkässä kasvussa

Viimeisen seurantaviikon aikana (viikko 40, ajalla 28.9.-4.10.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1013 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (viikko 39, ajalla 21.9.-27.9.) niitä oli 706. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 18,3 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä viikolla luku oli 12,7. Viikolla 40 ilmaantuvuus nousi 12 sairaanhoitopiirin alueella verrattuna edelliseen viikkoon.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 39-40, ajalla 21.9.-4.10) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 1719 uutta tapausta, kun niitä edellisten kahden viikon aikana oli 817. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 31,0 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla 14,7.
 
Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä noin 20 000 näytettä päivässä. Koronavirustestejä on tehty edelleen väestöön suhteutettuna paljon, vaikka testimäärät ovat hieman laskeneet. Viikolla 40 analysoitiin päivittäin 9 000-13 000 koronavirustestiä. Positiivisten COVID-19-tapausten osuus testatuista näytteistä on noussut jo kuukauden ajan: viikolla 40 näitä oli 1,4 %.

Koko Suomen yhteenlaskettu tapausmäärä 7.10.2020 oli 11 049 tapausta. Kuolemia on raportoitu 346. Parantuneita arvioidaan olevan noin 8 500, mikä on noin 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. 

Sairaalahoidossa oli 7.10.2020 yhteensä 31 potilasta, joista viisi oli tehohoidossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) säännöllisesti ilmestyvän epidemiatilanten viikkoraportin taustatiedot perustuvat kaikkien Suomen sairaanhoitopiirien ja Helsingin kaupungin ilmoittamiin tietoihin. Tiedoissa ovat mukana noin 1 100 tapauksen taustatiedot viikolta 40.

Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Lisätietoja:

Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Simopekka Vänskä, erikoistutkija, dosentti, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun