Hoppa till innehåll
Media

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan linjaukset lausuntokierrokselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.8.2021 11.08
Tiedote 234/2021

Sosiaali-. ja terveysministeriö pyytää lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan linjauksista. Lausuntoja voi antaa 15.9.2021 asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti maaliskuussa 2021 sote-tiedonhallinnan linjausten valmistelun. Linjauksella tarkoitetaan tässä tiettyyn tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämistyön kohteeseen kohdistuvaa, STM:n hyväksymää ja antamaa laajavaikutteista toimintaohjetta tai suunnittelupäätöstä, joka mahdollistaa myös kehittämistyön arvioinnin jälkikäteen. Linjaukset on valmisteltu jatkuvaan kehittämistyön ohjaamisen ja suunnittelun tarpeisiin sekä erityisesti sote-uudistuksen valmistelun tueksi. 

Sote-tiedonhallinnan linjaukset on ryhmitelty seuraavasti:

  • yhteiset linjaukset, 
  • asiakas- ja potilastietojen käsittelyn linjaukset (ns. ensisijainen käyttötarkoitus), 
  • ohjauksen, tiedolla johtamisen ja valvonnan tiedonkäsittelyn linjaukset (ns. toisiokäyttö) sekä 
  • itse- ja omahoidon linjaukset. 

Linjaukset vaikuttavat useaan toimijaan, ovat perustavanlaatuisia ja luonteeltaan pitkäaikaisia. Linjaukset ovat jatkossa tiedonhallinnan kehittämisessä velvoittavia: niihin on nojauduttava tiedonhallinnan hankesuunnitelmissa ja -arvioinneissa. Mikäli linjauksista tietoisesti poiketaan, pitää poikkeama perustella.

STM ylläpitää sote-tiedonhallinnan linjauksia, ja niiden sisällön ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain. Tarvittavat muutokset tehdään tiedonhallinnan vuosikellon mukaisesti osana ministeriön kokonaisarkkitehtuuriohjausta ja -suunnittelua. Ennen kuin STM hyväksyy tiedonhallinnan linjaukset, niihin toivotaan palautetta ja näkemyksiä. Palautetta voi antaa 25.8. – 15.9.2021.

Lisätietoja

Riikka Vuokko, 029 5163 600, [email protected]

Tillbaka till toppen