Hoppa till innehåll
Media

Riktlinjerna för informationshanteringen inom social- och hälsovården på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 11.08
Pressmeddelande 234/2021

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om riktlinjerna för informationshanteringen inom social- och hälsovården. Utlåtanden kan lämnas fram till den 15 september 2021.

I mars 2021 inledde social- och hälsovårdsministeriet beredningen av riktlinjerna för informationshanteringen inom social- och hälsovården. Med riktlinje avses i detta sammanhang en anvisning eller ett planeringsbeslut om ett visst utvecklingsobjekt inom informationshantering och digitalisering som social- och hälsovårdsministeriet godkänt och utarbetat och som har omfattande verkningar och även möjliggör utvärdering av utvecklingsarbetet i efterhand. Syftet är att riktlinjerna ska användas kontinuerligt som ett stöd vid styrningen och planeringen av utvecklingsarbetet, och i synnerhet vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen.  

Riktlinjerna för informationshanteringen inom social- och hälsovården består av

  • gemensamma riktlinjer 
  • riktlinjer för behandlingen av klient- och patientuppgifter (s.k. primär användning) 
  • riktlinjer för informationshanteringen i fråga om styrning, kunskapsbaserad ledning och tillsyn (s.k. sekundär användning)  
  • riktlinjer för egenvården 

Riktlinjerna berör ett stort antal aktörer och har en grundläggande och långsiktig karaktär. Riktlinjerna för utvecklingen av informationshanteringen kommer att vara förpliktande, vilket betyder att man ska iaktta dem när man planerar och utvärderar projekt inom informationshantering. Om man medvetet avviker från riktlinjerna, måste man motivera varför. 

Riktlinjerna för informationshanteringen inom social- och hälsovården upprätthålls av social- och hälsovårdsministeriet, som vid behov också uppdaterar dem årligen. Eventuella ändringar görs enligt årsklockan för informationshanteringen i samband med ministeriets styrning och planering av den övergripande arkitekturen. Social- och hälsovårdsministeriet önskar få respons och kommentarer om riktlinjerna för informationshanteringen innan ministeriet godkänner dem. Respons kan ges under tiden 25.8 – 15.9.2021.

Ytterligare information

Riikka Vuokko, 029 5163 600, [email protected]

Tillbaka till toppen