Hoppa till innehåll
Media

Republikens president utfärdade en ny förordning om specialförtjänstmedaljen för arbetsmiljöarbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 10.37
Pressmeddelande 159/2022

Enskilda personer eller samfund kan förlänas en specialförtjänstmedalj för synnerligen förtjänstfullt och långvarigt arbete för utvecklande av arbetsmiljön.

Den nya förordningen innehåller bestämmelser om specialförtjänstmedaljen för arbetsmiljöarbete och upphäver den gamla förordningen om specialförtjänst- och förtjänstmedalj för arbetsmiljöarbete. Genom den nya förordningen slopas förtjänstmedaljen för arbetsmiljöarbete.  

Specialförtjänstmedaljen förlänas på framställning av den belöningskommitté som lyder under Arbetarskyddscentralen av den minister som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över arbetarskyddet. Belöningskommittén tillsätts av Arbetarskyddscentralens styrelse och består av representanter för myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer och expertorganisationer inom arbetsmiljöområdet. 

Den nya förordningen träder i kraft den 1 september 2022.

Ytterligare information:

Kaisu Ahtola, regeringssekreterare, [email protected]

Tillbaka till toppen