Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens förslag till klientuppgiftslag till riksdagen för behandling

Social- och hälsovårdsministeriet
5.11.2020 13.56
Pressmeddelande

En ny lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, den så kallade klientuppgiftslagen, är under beredning. Enligt lagförslaget ska utöver hälso- och sjukvårdens patientuppgifter även socialvårdens klientuppgifter och välfärdsinformation lagras i det riksomfattande klientdatalagret för social- och hälsovården, dvs. Kanta-arkivet.

Utkastet till lagen var på remiss 15.11.2019–14.2.2020. I propositionen har gjorts några preciseringar på basis av remissvaren. Genom den nya lagen upphävs den gällande lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården.

I lagförslaget ingår i regel en skyldighet för alla tjänstetillhandahållare att ansluta sig som användare av de riksomfattande informationssystemtjänsterna. Detta möjliggör överföring av uppgifter mellan tjänstetillhandahållarna förutsatt att uppgifterna är nödvändiga och de har rätt att behandla dem.

Det så kallade breda samtycke som har begärts av patienter inom hälso- och sjukvården föreslås bli slopat.  Klienter ska kunna förbjuda överföring av sina uppgifter mellan de personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården. 

Klienter kan själva föra in sin välfärdsinformation i informationssystemen

I propositionen föreslås det att innehållet i de riksomfattande informationssystemtjänsterna ska utvidgas så att klienternas egen välfärdsinformation och information som olika applikationer för välfärdsinformation producerat kan föras in i datalagret för egna uppgifter av klienterna själva.  

Välfärdsinformationen ska vara tillgänglig för yrkesutbildade personer, som kan använda uppgifterna på ett datatekniskt tillförlitligt sätt med klientens samtycke. En klient ska också kunna ge en annan person fullmakt att använda elektroniska tjänster för sin räkning.

Receptarkivet läggs ned

Enligt den föreslagna ändringen av lagen om elektroniska recept ska receptarkivet läggas ned. I fortsättningen ska uppgifterna införas endast i receptcentralen, där de också ska lagras. Grunderna för behandlingen av uppgifter ska förenhetligas enligt den föreslagna nya lagen. 

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft den 1 april 2021.

Ytterligare information:

Joni Komulainen, regeringsråd, [email protected] 
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen