Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys asiakastietolaiksi etenee eduskunnan käsittelyyn

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.11.2020 13.56
Tiedote 267/2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia, niin sanottua asiakastietolakia. Lakiesityksen perusteella valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen lisäksi jatkossa myös sosiaalihuollon asiakastietoja sekä hyvinvointitietoja.

Lakiluonnos oli lausunnolla 15.11.2019 - 14.2.2020. Nyt annettavaan esitykseen on tehty palautteen perusteella joitain tarkennuksia. Uudella lailla kumottaisiin voimassa oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Lakiesitykseen sisältyy pääsääntöisesti kaikkia palvelunantajia koskeva velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Tämä mahdollistaa tietojen saatavuuden palvelunantajien välillä, silloin kun tietoja tarvitaan ja niitä on oikeus käsitellä.

Terveydenhuollossa käytössä olevasta potilaalta kysytystä ns. laajasta suostumuksesta luovuttaisiin. Asiakkaalla olisi mahdollisuus kieltää tietojensa luovutus terveyden- ja sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä. 

Asiakas voisi itse tallentaa hyvinvointitietojaan tietojärjestelmiin

Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista siten, että asiakas voisi itse tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja omatietovarantoon. 

Hyvinvointitiedot olisivat ammattihenkilön käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan suostumuksella tietoturvallisesti. Asiakkaalla olisi myös mahdollisuus valtuuttaa toinen henkilö asioimaan puolestaan sähköisesti.

Reseptiarkistosta luovuttaisiin

Sähköisestä lääkemääräyksestä annettua lakia muutettaisiin siten, että reseptiarkistosta luovuttaisiin. Jatkossa tiedot tallennettaisiin vain reseptikeskukseen, jossa niitä myös säilytettäisiin. Tietojen käsittelyperuste yhdenmukaistettaisiin ehdotetun uuden lain mukaiseksi.

Lait tulisivat voimaan 1.4.2021.

Lisätietoja:

Joni Komulainen, hallitusneuvos, [email protected] 
Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija, [email protected]

Sivun alkuun