Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att utbyte av biologiska läkemedel på apotek ska möjliggöras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2022 13.55 | Publicerad på svenska 2.12.2022 kl. 13.20
Pressmeddelande 282/2022

Regeringen föreslår att utbyte av biologiska läkemedel på apotek ska möjliggöras från ingången av år 2024. Det föreslås också att det ska kunna finnas sådana referensprisgrupper i referensprissystemet där det kan ingå biologiska originalläkemedel och biosimilarer.  

I Finland har förfarandet med utbyte av läkemedel på apotek funnits sedan år 2003. Referensprissystemet infördes år 2009. Nu föreslås det att läkemedelslagen ska ändras så att utbytet av läkemedel på apoteken även gäller biologiska originalläkemedel och biosimilarer. Det föreslås att det eventuella utbytet av biologiska originalläkemedel och biosimilarer ska genomföras var sjätte månad.  

Med en biosimilar avses ett biologiskt läkemedel som har utvecklats så att det är liknande som och jämförbart med det ursprungliga biologiska läkemedlet.  

Apoteken har redan nu en skyldighet att ge kunderna läkemedels- och prisrådgivning i samband med läkemedelsexpeditionen. För att garantera patientsäkerheten föreslås det att apotekens skyldighet att ge rådgivning om läkemedel och dosdispensrar även ska gälla vid utbyte av biologiska läkemedel eller biosimilarer för apotekskunder. För att garantera läkemedelssäkerheten vad gäller insulinpreparat föreslås det att apoteksutbytet ska införas stegvis under en period av två år.  

Det föreslås att sjukförsäkringslagen ändras så att det i referensprissystemet kan bildas referensprisgrupper som består av biologiska originalläkemedel och biosimilarer. Ersättningen till läkemedelsanvändaren ska betalas enligt priset på läkemedelspreparatet om det är fråga om ett biologiskt läkemedel eller en biosimilar som ingår i en referensprisgrupp och som säljs i enlighet med de föreslagna bestämmelserna om läkemedelsutbyte.  

Ett av syftena med de föreslagna ändringarna är att minska läkemedelsanvändarnas läkemedelsutgifter och statens utgifter för läkemedelsersättningar. Genom att minska statens utgifter för läkemedelsersättningar kan man styra finansiering till välfärdsområdena och bidra till den statliga finansieringen av minimidimensioneringen av vårdpersonalen. Förslagen ingår i en större åtgärdshelhet som bland annat grundar sig på regeringens proposition med förslag för att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen.   

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen och den kompletterande budgetpropositionen för 2023. 

Lagarna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Mer information:

Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, [email protected] 
Anne Hautala, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen